dr Marta Rogoza

Adiunktka


Zainteresowania naukowe

Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) od 2018 roku. Dotychczasowe doświadczenie zdobywała podczas pracy w zespołach badawczych realizujących projekty naukowe (finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego).  Jej zainteresowania badawcze dotyczą głównie psychologii osobowości, szczególnie szeroko pojętej cechowej struktury osobowości (zwłaszcza w okresie dzieciństwa i dorastania), „ciemnych” aspektów osobowości, identyfikacji gupowej oraz pomiaru w psychologii. Prywatnie -mama dwóch synów, bliżniaków - Ignacego i Antoniego, żona Radka oraz opiekunka Kiary i Maszy.

 

 

Publikacje

Publikacje z Impact Factor
 1. Molenda, Z., Marchlewska, M., Rogoza, M., & Szczepańska, D. (2023). Shake it off! Adaptive coping with stress reduces national narcissism. British Journal of Social Psychology, 10.1111/bjso.12660. Advance online publication. https://doi.org/10.1111/bjso.12660
 2. Brytek-Matera, A., Obeid, S., Donini, L. M., Rogoza, M., Marchlewska, M., Plichta, M., Jezewska-Zychowicz M., Hallit, S., & Rogoza, R. (2023). Psychometric properties of the ORTO-R in a community-based sample of women and men from Poland. Journal of Eating Disorders, 11(1), 1-8.   https://doi.org/10.1186/s40337-023-00734-x
 3. Marchlewska, M., Górska, P., Green R., Szczepańska, D., Rogoza, M., Molenda, Z., & Michalski, P. (2022). From individual anxiety to collective narcissism? Adult attachment styles and different types of national commitment. Personality and Social Psychology Bulletin. https://doi.org/10.1177/01461672221139072
 4. Rogoza, M., Marchlewska, M., & Rogoza, R. (2022). Towards Integration of Communal Narcissism Within the Structure of the Narcissistic Personality Traits. Journal of Research in Personality, 102, Article 104316. https://doi.org/10.1016/j.jrp.2022.104316
 5. Molenda, Z., Marchlewska, M., & Rogoza, M. (2022). Nothing Hurts Like (In-Group) Love? National Narcissism, Conspiracy Intentions, and Non-Prosocial Managing Emotions of Others. Personality and Individual Differences, 201, Article 111947. https://doi.org/10.1016/j.paid.2022.111947
 6. Molenda, Z. A., Marchlewska, M., Rogoza, M., Michalski, P., Górska, P., Szczepańska, D., & Cislak, A. (2022). What makes an Internet troll? On the relationships between temperament (BIS/BAS), Dark Triad, and Internet trolling. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 16(5), Article 11. https://doi.org/10.5817/CP2022-5-11
 7. Marchlewkska, M., Szczepańska, D., Karakula, A., Molenda, Z., Rogoza, M., & Maison, D. (2022). The devil is not as black as he is painted? On the positive relationship between food industry conspiracy beliefs and conscious food choice. PLOS ONE, 17(8), https://doi.org/10.1371/journal.pone.0272737
 8. Szczepańska, D., Marchlewska, M., Karakuła, A., Molenda, Z., Górska, P., & Rogoza, M. (2022). Dedicated to Nation but Against Women? National Narcissism Predicts Support for Anti-Abortion Laws in Poland. Sex Roles: A Journal of Research, 87, 99–115. https://doi.org/10.1007/s11199-022-01303-3
 9. Rogoza, M., Marchlewska, M., & Szczepańska, D. (2022). Why dark personalities participate in politics? Personality and Individual Differences, 186 (Part A), Article 111319. https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.111319
 10. Skoczeń, I., Rogoza, R., Rogoza, M., Ebesutani, Ch., Chorpita, B. (2017). Structure, reliability, measurement stability, and construct validity of the Polish version of the Revised Child Anxiety and Depression Scale. Assessment. DOI: 10.1177/1073191117711019
 11. Skoczeń, I., Rogoza, R., Maćkiewicz (Rogoza), M., Najderska, M., Cieciuch, J. (2016). Investigating the structural model of the Strengths and Difficulties Questionnaire. European Journal of Psychological Assessment. DOI: 10.1027/1015-5759/a000344
 12. Rogoza, R., Żemojtel-Piotrowska, M., Rogoza, M., & Piotrowski, J., Wyszyńska, P. (2016). Narcissistic admiration and rivalry in the context of personality metatraits. Personality and Individual Differences, 102, 180–185. doi: 0.1016/j.paid.2016.07.003
 13. Maćkiewicz (Rogoza), M., Cieciuch, J. (2016). Pictorial Personality Traits Questionnaire for Children (PPTQ-C) - A new measure of children’s personality traits. Frontiers in Psychology, 7(498), 1-11. DOI: 10.3389/fpsyg.2016.00498
 14. Rogoza, R., Wyszyńska, P., Maćkiewicz (Rogoza), M., & Cieciuch, J. (2016). Differentiation of the two narcissistic faces in their relations to personality traits and basic values. Personality and Individual Differences, 95, 85–88. doi: 10.1016/j.paid.2016.02.038

 

Publikacje bez Impact Factor

 1. Rogoza, M. (2021). Obrazkowy pomiar cech osobowości dzieci – prezentacja metody. Studia Psychologica: Theoria Et Praxis, 2 (19). doi: 10.21697/sp.2019.19.2.02
 2. Rogoza, R., Rogoza, M., & Wyszyńska, P. (2016). Polska adaptacja kwestionariusza NARQ do pomiaru dwóch obliczy narcyzmu. Polskie Forum Psychologiczne, 21, 410–431. doi: 10.14656/PFP20160306
 3. Maćkiewicz (Rogoza), M., Cieciuch, J. (2012). Jak mierzyć cechy Wielkiej Piątki u dzieci? Prace nad Obrazkowym Pomiarem Cech Osobowości (OPCO). Psychologia Rozwojowa, 17(3), 69-82.
 4. Drop, E., Maćkiewicz (Rogoza), M. (red.). (2012). Młoda Psychologia, t. 1. Warszawa: Liberi Libri.
DYDKATYKA W INSTYTUCIE PSYCHOLOGII PAN

Psychologia osobowości - studia doktoranckie

 

POZOSTAŁE INFORMACJE
Skip to content