Dr Maria Nalberczak-Skóra, IP PAN

Uzależnienie od alkoholu jest poważnym problemem zdrowotnym, który wpływa na relacje społeczne i rodzinne. Jest to choroba mózgu, na którą mają wpływ zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe. Spożywanie alkoholu jest łatwo dostępne i wspierane kulturowo, co...
Skip to content