Michał Bola, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Rola uwagi i świadomości w percepcji obiektów i scen Michał Bola Pracownia Obrazowania Mózgu Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Podczas gdy badania laboratoryjne wykorzystujące proste bodźce wzrokowe skupiają się często na ograniczeniach i...

Mateusz Gola, Instytut Psychologii PAN

Uzależnienia od zachowań i substancji: podobieństwa i różnice oraz nowoczesne metody terapii Rozwój mobilnego Internetu poza szeregiem nowych możliwości przyniósł ze sobą również nowe formy nałogowych zachowań. Część z nich, (np. uzależnienie od gier komputerowych,...

Marzena Rusanowska Instytut Psychologii PAN

Czy depresja to jedno zaburzenie? Historycznie, zaburzenie depresyjne (MDD) było uważane za jedno zaburzenie z wieloma objawami. Takie zaburzenie nazywa się zaburzeniem homogenicznym. Jednak nowsze badania sugerują, że MDD jest zaburzeniem heterogenicznym, co oznacza,...
Skip to content