Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Naukowej IPPAN ws. wyboru przedstawiciela doktorantów

Zgodnie ze statutem IP PAN (par. 14 pkt e) w Radzie Naukowej IP PAN zasiada wybrany przedstawiciel doktorantów (w liczbie: 1). W

Wyniki rekrutacji do Szkoły Doktorskiej GSSR w r. ak. 2021/2022

Informacja o wynikach rekrutacji do Szkoły Doktorskiej GSSR w r. ak. 2021/2022  Decyzją Dyrektora lP PAN, do ww. szkoły przyjęto następujące osoby

Skip to content