David Lopez Perez, Instytut Psychologii PAN

Łączenie metod komputerowego rozpoznawania obrazu i systemów dynamicznych do badania zachowań niemowląt Jednym z wyzwań, przed jakim stoją dziś naukowcy zajmujący się rozwojem, jest rejestrowanie spontanicznych ruchów niemowląt podczas naturalnych czynności....

Jerzy Karyłowski, Instytut Psychologii PAN

Dostępność własności obserwowalnych i nieobserwowalnych w formułowaniu ocen społecznych: Model trzyczynnikowy Przedmiotem przetwarzania informacji społecznych w procesie formułowania sądów mogą być własności różniące się stopniem obserwowalności. Znaczny stopień...

Katarzyna Hamer-den Heyer, Instytut Psychologii PAN

Identyfikacja z całą ludzkością: uwarunkowania, predyktory, konsekwencje Koncepcja tak szerokiej identyfikacji społecznej jaką jest identyfikacja z całą ludzkością, często wywołuje u odbiorców dwa rodzaje reakcji. Niektórzy uważają rozpowszechnienie takiej...

Aleksandra Cisłak, Uniwersytet SWPS, Warszawa

Rola tożsamości narodowej w kształtowaniu troski o środowisko Prezentowana tu linia badań analizuje podstawy orientacji środowiskowej związane z przynależnością grupową, aby dostarczyć wiedzy, która może być pomocna w zmniejszeniu negatywnego wpływu działalności...

Krzysztof Hanusz, Instytut Psychologii PAN

Wstępne, prerejestrowane, otwarte, randomizowane badanie kliniczne skuteczności i bezpieczeństwa samodzielnie aplikowanej wirtualnej terapii fobii społecznej Zaburzenia związane z lękiem społecznym (and. social anxiety disorder) należą do najczęstszych zaburzeń...
Skip to content