dr hab. Łukasz Okruszek, prof. IP PAN

dr hab. Łukasz Okruszek, prof. IP PAN

Absolwent studiów magisterskich z zakresu matematyki na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej (2010) oraz psychologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Doktorat (11.2016) oraz habilitację (10.2018) w...
mgr Marta Chrustowicz

mgr Marta Chrustowicz

Ukończyła studia I stopnia z Pedagogiki Specjalnej (APS, 2015), studia magisterskie z Psychologii (AP, 2019) oraz studia II stopnia z Kognitywistyki (UW, 2020). W czasie studiów psychologicznych w ramach programu Erasmus+ odbyła jeden semestr na Uniwersytecie w...
mgr Małgorzata Krawczyk

mgr Małgorzata Krawczyk

Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie realizowała specjalizacje z neuropsychologii klinicznej i psychoterapii. W ramach programu Erasmus+ studiowała także na Uniwersytecie w Maastricht. Prowadziła grupową i indywidualną rehabilitację...
mgr Aleksandra Piejka

mgr Aleksandra Piejka

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego z ukończoną specjalizacją Experimental Social Psychology (2018), w latach 2018-2019 asystenka w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk, od 2019 doktorantka w Graduate School for Social Research. Na...
mgr Monika Malon

mgr Monika Malon

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła z wyróżnieniem kierunki Socjologia Stosowana i Antropologia Społeczna (2020) oraz Cognitive Science ze specjalizacją neurokognitywną (2022). Czterokrotna laureatka Stypendium Rektora UW dla najlepszych studentów,...
Skip to content