mgr Marta Chrustowicz

przedstawicielka doktorantów IP PAN

Ukończyła studia I stopnia z Pedagogiki Specjalnej (APS, 2015), studia magisterskie z Psychologii (AP, 2019) oraz studia II stopnia z Kognitywistyki (UW, 2020). W czasie studiów psychologicznych w ramach programu Erasmus+ odbyła jeden semestr na Uniwersytecie w Palermo (2017/2018).

Od kwietnia 2020 doktorantka w Szkole Doktorskiej IP PAN. Stypendystka w grancie NCN Opus pt. „Jak poznawcza reinterpretacja afektywna wpływa na przetwarzanie informacji społecznych u osób samotnych? Badania z użyciem potencjałów wywołanych EEG i neuromodulacji (HD-tDCS)” pod kierownictwiem dr hab. Łukasza Okruszka.


Zainteresowania naukowe

Najbardziej interesują ją badania nad zastosowaniem przezczaszkowej stymulacji i jej potencjalnym wpływem na zmianę sygnału elektrycznego mózgu.

Współprowadzi projekt wykorzystujący pomiary psycho- i neurofizjologiczne oraz neuromodulację, mający na celu poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów wpływających na jakość relacji. Uzyskane wyniki mogą istotnie przyczynić się do zwiększenia skuteczności interwencji psychospołecznych nakierowanych na problemy w kontaktach z innymi ludźmi.

Publikacje

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Marta_Chrustowicz

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=-bUAODkAAAAJ&hl=pl&oi=ao

Kontakt

e-mail: mchrustowicz@sd.psych.edu.pl

Skip to content