mgr Małgorzata Krawczyk

doktorantka

Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie realizowała specjalizacje z neuropsychologii klinicznej i psychoterapii. W ramach programu Erasmus+ studiowała także na Uniwersytecie w Maastricht. Prowadziła grupową i indywidualną rehabilitację neuropsychologiczną, była także koterapeutką w Akademickim Ośrodku Psychoterapii. Jej praca magisterska dotyczyła interocepcji oraz percepcji bólu u osób z zaburzeniem osobowości borderline. Na Uniwersytecie Warszawskim asystowała też przy projekcie badawczym dotyczącym związku interocepcji i osobowości.
W 2018 roku rozpoczęła staż naukowy w Instytucie Psychologii PAN, gdzie uczestniczyła w badaniach dotyczących poznania społecznego w schizofrenii [grant Sonata: 2016/23/D/HS6/02947]. Od października 2019 doktorantka w szkole doktorskiej IP PAN.


Zainteresowania naukowe

W ramach grantu Preludium [2018/31/N/HS6/03757] prowadzi badania dotyczące neuronalnych korelatów zaburzeń poznania społecznego w zaburzeniach ze spektrum autyzmu.

Publikacje

ReaserchGate: https://www.researchgate.net/profile/Malgorzata_Krawczyk2

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=YGUNvmIAAAAJ&hl=pl&authuser=2

Kontakt

e-mail: mkrawczyk@psych.pan.pl

Skip to content