mgr Monika Malon

doktorantka

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła z wyróżnieniem kierunki Socjologia Stosowana i Antropologia Społeczna (2020) oraz Cognitive Science ze specjalizacją neurokognitywną (2022). Czterokrotna laureatka Stypendium Rektora UW dla najlepszych studentów, nagrodzona wyróżnieniem Dziekana Wydziału Psychologii UW za istotne osiągnięcia naukowe. Od 2022 roku doktorantka Graduate School for Social Research. Zdobywała doświadczenie w pracy zarówno z neurotypowymi badanymi w Instytucie Psychologii PAN, jak i z pacjentami ze schizofrenią w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Pracowała jako asystentka badawcza w trzech grantach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki ucząc się przeprowadzania badań behawioralnych, elektroencefalografii (EEG), metody próbkowania doświadczeń (Experience Sampling Method, ESM), elektrokardiografii (EKG), fotopletyzmografii (PPG) oraz pomiaru aktywności elektrodermalnej (EDA).


Zainteresowania naukowe

Interesuje się szeroko pojmowanym poznaniem moralnym i społecznym, zarówno w aspekcie neurobiologicznym jak i antropologicznym. W ramach realizowanego doktoratu dąży do zrozumienia i opisania mechanizmów łączących subiektywną izolację społeczną z tendencjami prospołecznymi, egoizmem i zaufaniem interpersonalnym.

Publikacje

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Monika-Malon

Kontakt

e-mail: mmalon@sd.psych.pan.pl

Skip to content