prof. dr hab. Anna Kwiatkowska, profesorka zwyczajna

Kierowniczka pracowni, Pełnomocniczka ds. Programu Wsparcia Doktoratów Eksternistycznych


Zainteresowania naukowe

  • kulturowe uwarunkowania procesów psychicznych,
  • konstrukty Ja i ich rola w determinowaniu dobrostanu psychicznego w różnych kulturach,
  • tożsamość społeczna i osobista, kulturowa, tożsamość płciowa
  • rola kultury w relacjach międzygrupowych,
  • wielokulturowość,
  • akulturacja,
  • kultura a ekologia
  • przemoc w bliskich związkach,
  • metodologia badań międzykulturowych.

Publikacje

https://www.researchgate.net/profile/Anna-Kwiatkowska

ORCID: 0000-0002-5867-7079

Kontakt: akwiatkowska@psych.pan.pl

Skip to content