dr hab. Piotr Szarota, profesor IP PAN

Przewodniczący Komisji ds. doktorskich, profesor nadzwyczajny


Zainteresowania naukowe

  • Globalizacja/hybrydyzacja kulturowa w obszarze Azji Wschodniej
  • Komunikacja niewerbalna w ujęciu międzykulturowym
  • Przemiany ról i stereotypów płciowych w XIX wiecznej Europie
  • Społeczna historia opery w XIX wieku

Publikacje

Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=sN9ocsYAAAAJ&hl=pl

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Piotr-Szarota-2

  • Wspólnie z dr. Yoshiyuki Uedą “The role of culture in shaping the responses to ambiguous facial expressions”, Kyoto University
  • Wspólnie z dr Aanetą Markuszewską “Role en travesti w polskiej tradycji operowej”, IP PAN/IM UW

Kontakt: pszarota@psych.pan.pl

Skip to content