mgr Katarzyna Myślińska Szarek

Magister socjologii i psychologii

Doktorantka na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS.

Stypendystka Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, grant Bekker. Aktualnie pracuje w Social Minds Lab, na University of Michigan.

Beneficjentka grantu PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki na realizację projektu „Wpływ interesu własnego na sądy moralne dzieci w wieku przedszkolnym”. W ramach Macropsychology Lab, zgłębia wpływ wysiłku na poczucie szczęścia i znaczenia w życiu.


Zainteresowania naukowe

  • psychologia społeczna,
  • psychologia rozwojowa,
  • moralność,
  • poczucie dobrostanu i znaczenia w życiu

Publikacje

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna-Myslinska-2

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=OKKxNo8AAAAJ&hl=pl&oi=ao

Kontakt: kmyslinska-szarek@swps.edu.pl

Skip to content