dr Magdalena Mosanya

doktorantka

Magister psychologii oraz kulturoznawstwa ze specjalizacją w komunikacji kulturowej, a także absolwentka stosunków międzynarodowych. Terapeutka poznawczo-behawioralna i EMDR oraz promotorka techniki uważności Mindfulness. Pracuje na wydziałach psychologii Middlesex University oraz Murdoch University w wielokulturowym środowisku Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Autorka publikacji naukowych oraz międzynarodowych wystąpień konferencyjnych. Jej zainteresowania badawcze obejmują komunikację międzykulturową, dobrostan oraz emancypację kobiet.


Publikacje

Mosanya, M. & Kwiatkowska, A. (2022). New Ecological Paradigm and Third Culture Kids: Multicultural identity configurations, global mindset, and values as predictors of environmental worldviews. International Journal of Psychology (accepted 17 Nov).

Mosanya, M. (2022). Dzieci Trzeciej Kultury: konsekwencje wielokulturowości i nomadyzmu w kontekście tożsamości, dobrostanu i edukacji. Psychologia Wychowawcza (accepted).

Mosanya, M. (2022). Global Mindset as a Predictor of Life Satisfaction of Asian International Students: The Mediational Role of Self-Efficacy. Education of Economists and Managers, 63(1), 39–54. https://doi.org/ 10.33119/EEIM.2022.63.3

Mosanya, M. & Kwiatkowska, A. (2021). Complex but integrated: Exploring social and cultural identities of women Third Culture Kids (TCK) and factors predicting life satisfaction. International Journal of Intercultural Relations, 84, 65-78. https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2021.07.001

Mosanya, M. (2020). Buffering Academic Stress during the COVID-19 Pandemic Related Social Isolation: Grit and Growth Mindset as Protective Factors against the Impact of Loneliness. International Journal of Applied Positive Psychology https://doi.org/10.1007/s41042-020-00043-7

Mosanya, M. (2019). Exploring cultural intelligence relationships with growth mindset, grit, coping and academic stress in the United Arab Emirates. Middle East Journal of Positive Psychology, 5(1), 42-59.

Mosanya, M., & Petkari, E. (2018). Being fit and feeling pleased: The mediational role of physical self-efficacy in UAE women residents. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 1-11. https://doi.org/10.1080/1612197X.2016.1256340

Kontakt: mmosanya@sd.psych.pan.pl

Skip to content