dr hab. Kuba Kryś, profesor IP PAN

profesor

Były stypendysta The Japan Society for the Promotion of Science (JSPS); wyróżniany przez Asian Association         of Social Psychology (AASP) oraz Polskie Towarzystwo Psychologii Pozytywnej (PTPP).

Kierował bądź nadal kieruje grantami badawczymi Narodowego Centrum Nauki (NCN), Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW).

Stworzył i rozwija konsorcjum badawcze zrzeszające zespoły naukowe z kilkudziesięciu krajów; w IP PAN, założył i kieruje Macropsychology Lab, w którym współpracuje z gronem utalentowanych młodych badaczek i badaczy.


Zainteresowania naukowe

  • makropsychologia,
  • pozytywna psychologia międzykulturowa,
  • rozwój społeczeństw,
  • dobrostan,
  • emocje

Publikacje

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55981945600

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Kuba_Krys

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0365-423X

Publons: https://publons.com/researcher/1534377/kuba-krys/

Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=IDKaw9MAAAAJ&hl=en

Kontakt: kkrys@psych.pan.pl

Strona www: www.kuba.krys.pl

Skip to content