prof. dr hab. Wojciech Pisula, IP PAN

prof. dr hab. Wojciech Pisula, IP PAN

Specjalność: psychologia porównawcza i ewolucyjna zwierząt Problematyka badań: zachowania eksploracyjne, ciekawość, poszukiwanie doznań. www.wojciechpisula.pl
dr Ewa Domaradzka

dr Ewa Domaradzka

Problematyka badań: dobrostan psychiczny i jego związek z naturą, rozwiązania oparte na naturze (Nature-Based Solutions), zdrowie psychiczne w mieście, regulacja emocji, lęk, depresja
dr Anna Chrzanowska

dr Anna Chrzanowska

Problematyka badań: zachowania eksploracyjne, wpływ złożoności środowiska środowiska na zachowanie, badanie zachowań bezkręgowców, interakcje między ludźmi a zwierzętami
Skip to content