dr hab. Klaudia Modlińska, prof. IP PAN

profesor nadzwyczajna, Członek Prezydium – Z-czyni Przewodniczącego RN


Zainteresowania naukowe

Doktor habilitowany nauk społecznych w dziedzinie psychologii. Główne zainteresowanie naukowe obejmują psychologię porównawczą i ewolucyjną, psychologię zwierząt i etologię. Specjalizuje się w psychologii zachowań pokarmowych oraz wpływie środowiska na zachowanie. Autorka licznych publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym. Wykładowczyni uniwersytecka w tematyce metodologii badań na zwierzętach. Kierowniczka Laboratorium Psychologii Zwierząt IP PAN.

Zastępczyni przewodniczącego Rady Naukowej IP PAN oraz członkini I Komisji Etycznej do spraw Badań na Zwierzętach w Warszawie.

Współpracuje z Canadian Center for Behavioural Neuroscience, University of Lethbridge.

Publikacje

RG: https://www.researchgate.net/profile/Klaudia-Modlinska

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-2161-9019?lang=en

GS: https://scholar.google.pl/citations?user=tQjV0p4AAAAJ&hl=pl&oi=ao

Skip to content