dr Ewa Domaradzka

dr Ewa Domaradzka

Adiunkt

Problematyka badań: dobrostan psychiczny i jego związek z naturą, rozwiązania oparte na naturze (Nature-Based Solutions), zdrowie psychiczne w mieście, regulacja emocji, lęk, depresja


Zainteresowania naukowe

 • psychologia różnic indywidualnych,
 • psychologia poznawcza,
 • lęk,
 • depresja,
 • uwaga wzrokowa.
 • okulografia
 • adaptacja narzędzi badawczych
 • temperament u dzieci
 • metody obserwacyjne

Publikacje

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4654-9851

GS: https://scholar.google.com/citations?user=81P8bEkAAAAJ&hl=pl

RG: https://www.researchgate.net/profile/Ewa-Domaradzk

 

Artykuły naukowe

 • Jankowski, K. S., Fajkowska, M., Domaradzka, E., & Wytykowska, A. (w druku). Chronotype, social jetlag and sleep loss in relation to sex steroids. Psychoneuroendocrinology. DOI: 10.1016/j.psyneuen.2019.05.027
 • Domaradzka, E. (2019). Types of anxiety and depression: toward overlapping and distinctive features in affective and attentional functioning. Polish Psychological Bulletin, 50(1), 1-12. DOI: 10.24425/ppb.2019.126012
 • Domaradzka, E., Fajkowska, M. (2019). Structure of affect in types of anxiety and depression. Journal of Individual Differences, 40(2), 82-91. DOI: 10.1027/1614-0001/a000279
 • Sokół-Szawłowska, M., Domaradzka, E., Chrzanowska, A. (2019). Jak współczesne badania psychologiczne mogą przyczynić się do indywidualizacji diagnostyki i terapii depresji i lęku? Psychiatria, 16(2), 77-81.
 • Domaradzka, E., Fajkowska, M. (2018). Cognitive Emotion Regulation Strategies in Anxiety and Depression Understood as Types of Personality. Frontiers in Psychology, 9(856). doi:10.3389/fpsyg.2018.00856
 • Kantor-Martynuska, J., Domaradzka, E. (2018). Performance anxiety: the need for an integrative approach. Editorial for the Polish Psychological Bulletin Special Issue “Advances in research on performance anxiety”. Polish Psychological Bulletin, 49 (3), 272-282. DOI: 10.24425/119495
 • Fajkowska, M., Domaradzka, E., Wytykowska, A. (2018). Types of anxiety and depression: Theoretical assumptions and development of the Anxiety and Depression Questionnaire. Frontiers in Psychology, 8(2376). DOI: 10.3389/fpsyg.2017.02376
 • Fajkowska, M., Domaradzka, E. (2018). To Bridge the Chasm Between Personality Psychology and Clinical Psychology: Some Insights from the Systemic Perspective. Commentary on paper Interpersonal Dynamics in Personality and Personality Disorders by Hopwood. European Journal of Personality, 32, 525-624. DOI: 10.1002/per.2174
 • Fajkowska, M., Domaradzka, E. (2017). What is the Integrative Model of Personality? Commentary on paper Integrating Personality Structure, Personality Process, and Personality Development by Baumert, et. al. European Journal of Personality, 31, 529–595, DOI: 10.1002/per.2128,
 • Fajkowska, M., Domaradzka, E., & Wytykowska, A. (2017). Attentional processing of emotional material in types of anxiety and depression. Cognition and Emotion, 9931 (March), 1-16. doi: 10.1080/02699931.2017.1295026
 • Domaradzka, E., Bielecki, M. (2017). Deadly Attraction – Attentional Bias Towards Preferred Cigarette Brand in Smokers. Frontiers in Psychology, 8 (1365). doi: 10.3389/fpsyg.2017.01365
 • Wytykowska, A., Fajkowska, M., Domaradzka, E., & Jankowski, K. S. (2017). Construct validity of the Polish version of the reinforcement sensitivity theory-personality questionnaire. Personality and Individual Differences, 109, 172-180. doi: 10.1016/j.paid.2016.12.054
 • Giger, J.C., Domaradzka, E., Majkowska, A., Pochwatko, G. (2007). Bodźce seksualne w reklamie prasowej a zapamiętanie marki. Marketing i Rynek, 5, 35-38.

Rozdziały w monografii/podręczniku

 • Wichary, S., Domaradzka, E., Sędek, G. (2012). Affective and cognitive processes in integrative reasoning: Implications for aging research. In: Eysenck, M., Fajkowska, M., Maruszewski, T. (Red.) Warsaw Lectures in Personality and Social Psychology, vol. 2.
 • Pochwatko, G., Domaradzka, E. (2009) Gra jako złożone zadanie. Skuteczność nieuświadamianego myślenia przy podejmowaniu decyzji ryzykownych, in: Balas, R., Pochwatko, G. Sweklej, J.,Godlewska, M. (Red.) Poznawcze i afektywne mechanizmy intuicji (pp. 155-167). Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

Redakcja prac zbiorowych
Kantor-Martynuska, J., Domaradzka, E. (2018). Redakcja numeru specjalnego Polish Psychological Bulletin “Advances in research on performance anxiety”. Polish Psychological Bulletin, 49(3).

W toku
Kierownik projektu “Wrażliwość na wzmocnienia u dzieci: opracowanie metody pomiaru aktywności systemów BIS, BAS i FFFS opartej na obserwacji zachowania ”. Współpraca z dr hab. Małgorzatą Fajkowską, prof. IPPAN oraz prof. Philipem Correm z City, University of London (UK). Finansowanie: MNiSW/IPPAN, granty dla młodych naukowców.
Realizacja w latach 2018-2019.
Kwota: 15.000 zł

Zakończone

Stypendium NCN Etiuda “Typy lęku i depresji: Różnice i podobieństwa w funkcjonowaniu poznawczym
i afektywnym.”.
Realizacja w latach 2016-2018.
Kwota: 103.962 zł.

Wykonawca w grancie NCN “Wpływ dominujących funkcji kontroli stymulacji na funkcjonowanie poznawcze w lęku i depresji.”. Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Fajkowska.
Realizacja w latach 2013-2018.
Kwota: 1.499.960 zł.

Kierownik projektu w grancie dla Młodych Naukowców IPPAN „Procesy uwagi wzrokowej w zapamiętywaniu bodźców wizualnych – badanie z wykorzystaniem algorytmów do porównywania prostych i złożonych wskaźników okulograficznych”.
Realizacja w latach 2013-2014.
Kwota: 8.050 zł.

Kierownik projektu NCN „Ewaluatywne komponenty postaw – opracowanie i walidacja nowego modelu teoretycznego w oparciu o zintegrowane dane behawioralne, okulograficzne i psychofizjologiczne (EKG, EMG, GSR)”.
Realizacja w latach 2011-2013.
Kwota: 87.939 zł

Wykonawca w projekcie NCBiR „Metoda badań konsumenckich prototypów wzornictwa przemysłowego z wykorzystaniem technologii generowanych komputerowo wirtualnych środowisk badawczych”. Kierownik: dr Grzegorz Pochwatko.
Realizacja w latach: 2010-2012
Kwota: 749.300 zł

Wykonawca w grancie pt. Organizacja międzynarodowej konferencji Biennial Symposium on Personality and Social Psychology (BSPSP) – 4 edycja. Grant przyznany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją numer 606/P-DUN/2012. Realizacja w roku 2012. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny.

CZŁONKOSTWO I FUNKCJE W STOWARZYSZENIACH I CZASOPISMACH NAUKOWYCH
 • International Society for the Study of Individual Differences (ISSID)
 • Association for Psychological Science (APS) 2015-2018
 • Asystentka Prezydenta i Sekretarza International Society for the Study of Individual Differences (od 2017 roku) oraz administracja stroną internetową i bazą członków Stowarzyszenia www.issidorg.com

 

Nagrody i stypendia

 • Blazej Szymura ISSID Travel Conference Award – wyróżnienie (2019)
 • Stypendium doktorskie NCN “Etiuda” (2016-2018)
 • Stypendium Central European University na uczestnictwo w szkole letniej Beliefs and Decisions of Minds and Machines. Budapeszt, 2010
 • Stypendia Rektora w czasie studiów doktoranckich (2008/2009 i 2010/2011); SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Stypendia i pobyty zagraniczne
Visiting researcher w City, University of London (UK), współpraca: prof. Philip Corr.
15 Lutego – 30 września 2018
Finansowanie: Stypendium Etiuda, Narodowe Centrum Nauki, Polska

Department of Child and Adolescent Psychiatry of the University of Freiburg. Niemcy.
European Summer School on Eye Movements.
8-13 września 2014
Finansowanie: European Summer School on Eye Movements

Przyszłe:
Tel-Aviv University, Izrael
24 listopada – 3 grudnia 2019
Cel pobytu: przeprowadzenie warsztatów dot. typologii lęku i depresji, metody ich pomiaru oraz przedstawienie praktycznych zastosowań.
Finansowanie: Polska Akademia Nauk oraz Izraelska Akademia Nauk Ścisłych i Humanistycznych (Israel Academy of Sciences and Humanities) w ramach współpracy bilateralnej

Recenzje dla czasopism naukowych
Cognition and Emotion
Personality and Individual Differences
Advances in Cognitive Psychology

Działalność organizacyjna i popularyzatorska

 • Członkini Rady Szkoły Doktorskiej w ramach Szkoły Nauk Społecznych (Graduate School for Social Research) Polskiej Akademii Nauk.
 • Członkini Komitetu Naukowego międzynarodowej konferencji International Society for the Study of Individual Differences, lipiec/sierpień 2019, Florencja, Włochy. www.issidorgflorence2019.com
 • Sekretarz Komisji ds. Przewodów Doktorskich IPPAN (2017)
 • Członkini Komitetu Organizacyjnego i Komitetu Naukowego międzynarodowej konferencji International Society for the Study of Individual Differences, lipiec 2017, Warszawa
 • Asystentka Prezydenta i Sekretarza International Society for the Study of Individual Differences (od 2017 roku) oraz administracja stroną internetową i bazą członków Stowarzyszenia www.issidorg.com
 • Współorganizacja cyklicznych seminariów naukowych z Psychologii Różnic Indywidualnych, we współpracy z Wydziałem Psychologii UW. http://roznice.wix.com/seminaria (od 2015)
 • Współorganizacja i udział w Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik: organizacja i przygotowanie stoiska IPPAN, obsługa stoiska w dniu wydarzenia. (2014, 2016, 2017, 2019)
 • Udział w Komitecie Organizacyjnym międzynarodowej konferencji – trzy edycje
 • o 4th Biennial Symposium on Personality and Social Psychology (Kazimierz Dolny, 2012)
 • o 3rd Biennial Symposium on Personality and Social Psychology (Warszawa, 2010)
 • o 2nd Biennial Symposium on Personality and Social Psychology (Warszawa, 2008)
 • Udział w Komitecie Organizacyjnym międzynarodowej konferencji ESCON2 Transfer of Knowledge Conference (Warszawa, 2009)
 • Udział w Komitecie Organizacyjnym 1st and 2nd National Contest on Social Psychology and Social Cognition (Warszawa, czerwiec 2006 i maj 2007)
 • Współorganizacja warsztatów dot. Eksperymentów psychologicznych w Internecie (Kazimierz Dolny, czerwiec 2007)

 

Kontakt:

e-mail: edomaradzka@psych.pan.pl

Skip to content