dr hab. Mateusz Gola, prof. IP PAN

dr hab. Mateusz Gola, prof. IP PAN

Edukacja 2017 University of Yale staż podoktorski (post-doc) w Department of Psychiatry 2014 - 2016 University of California, San Diego staż podoktorski (post-doc) w Institute of Computational Neuroscience 2009 - 2013 Polskie Towarzystwo Terapii...
dr Małgorzata Draps (Wordecha)

dr Małgorzata Draps (Wordecha)

2022 - stopień naukowy doktora, Instytut Psychologii PAN od 2017 - praca naukowa w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk 2016 - magisterium, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego 2013-2016 - staż naukowy w Pracowni Obrazowania Mózgu, Instytut Biologii...
dr Marzena Rusanowska

dr Marzena Rusanowska

Od 2017 University of Oxford, Oxford, UK. staż naukowy w Department of Psychiatry, realizacja projektu naukowego pt: „Homogenity of depression – is depression a one disorder?” Od 2016 Asystent, Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk 2016 College of William and...
dr Izabela Szumska

dr Izabela Szumska

KARIERA NAUKOWA Od 2017 pracownik naukowych na stanowisku asystenta w Pracowni Neuronauki Klinicznej, Instytut Psychologii, Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2011-2014 pracownik naukowy na stanowisku asystenta w Laboratory of Psychophysics, École Polytechnique Fédérale...
Skip to content