dr Marzena Rusanowska

adiunkt

Od 2017 University of Oxford, Oxford, UK.
staż naukowy w Department of Psychiatry, realizacja projektu naukowego pt: „Homogenity of depression – is depression a one disorder?”

Od 2016 Asystent, Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk

2016 College of William and Mary, Williamsburg, USA
staż naukowy

2016 University of Berkeley, USA staż naukowy

2011 - 2015 Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej w Krakowie
4-letnie studia podyplomowe z zakresu terapii integratywnej

2010-2015 Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Psychologii
Studia doktoranckie Praca doktorska pt.: „Attention biases in depressive disorders. Attention bias modification training as a therapeutic tool” w ocenie. Promotor pracy: dr hab. Małgorzata Kossowska (Uniwersytet Jagielloński) Ko-promotor: prof. John Nezlek (College of William and Mary, Williamsburg, USA) Promotor pomocniczy: dr hab. Izabela Krejtz (Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Warszawa)

2011 Uniwersytet w Oslo, Norwegia
staż naukowy na Wydziale Psychologii

2011 Uniwersytet w Akureyri, Islandia
staż naukowy na Wydziale Nauk Społecznych

2010 Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Angielskiej
Tytuł: Magister filologii, specjalność: filologia angielska.

2009 Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii Stosowanej
Tytuł: Magister psychologii, dyplom z wyróżnieniem Specjalizacje: Psychoterapia Gestalt; Psychologia zarządzania

2007/2008 Roehampton University, London, UK
staż naukowy w ramach Business Studies


Zainteresowania naukowe

 • walidacja diagnostyki depresji,
 • interwencje w leczeniu depresji,
 • mechanizmy neuropoznawcze w zaburzeniach emocjonalnych,
 • codzienne funkcjonowanie osób z zaburzeniami emocjonalnymi,
 • czytanie i nauka języka polskiego u dzieci niesłyszących,
 • okulografia.

Publikacje

 • Rydzewska K., Rusanowska M., Krejtz I., Sędek G., (2016). Uncontrollability in the classroom: The intellectual helplessness perspective. [In:] Bukowski Marcin, Fritsche Immo, Guinote Ana, Kofta Mirosław (Ed.), Coping with Lack of Control in a Social World, (Part 1, Chapter 4), New York, Routledge.
 • Nezlek J.B., Holas P., Rusanowska M., Krejtz I. (2016). Being present in the moment: Event-level relationships between mindfulness and stress, positivity, and importance. Personality and Individual Differences. Vol (93), p. 1-5. doi:10.1016/j.paid.2015.11.031. Impact factor: 2,38. Points: 30.
 • Rohnka N., Szymczyk B., Rusanowska M., Holas P., Krejtz I., Nezlek J. (2015). Właściwości języka osób cierpiących na zaburzenia emocjonalne i osobowości – analiza treści opisów codziennych wydarzeń. (Language characteristics of individuala with emotional and personality disorders content analysis of daily events). Psychiatria i Psychoterapia. Vol. 11, (3): p. 3-20.
 • Krejtz I., Nezlek J., Michnicka A., Holas P., Rusanowska M. (2014), Counting one’s blessings can reduce the impact of daily stress. Journal of Happiness Studies. Vol 17(1), p. 25-39. DOI: 10.1007/s10902-014-9578-4. ISSN: 1389-4978. Impact factor: 1,77. Points: 35.
 • Wątor-Stonawska E., Rusanowska M. (2014). Cybertożsamość i cybercielesność, czyli psychologiczna charakterystyka współczesnego człowieka. (w:) Walancik M., Dacko-Pikiewicz Z., Współczesne społeczeństwo w wirtualnej rzeczywistości – wielość szans i dylematów. Kraków: Impuls. P. 55- 68. ISBN: 978-83-7850-734-5.
 • Krejtz I., Rusanowska M., Nezlek J., Holas P., Wiatrow A. (2014), Electrodermal response in a clinical and nonclinical group in a stressful cognitive and emotional task. International Journal of Psychophysiology. Proceedings of the 17th World Congress of Psychophysiology. ISSN: 0167-8760. Vol 94 (2) 109-262, p. 209-209.
 • Rusanowska M., Krejtz I., Nezlek J., Holas P., Wiatrow A. (2014), Electrodermal activity as a predictor of daily affect and overall functioning measured by a diary in clinical and nonclinical group. International Journal of Psychophysiology. Proceedings of the 17th World Congress of Psychophysiology. ISSN: 0167-8760. Vol 94 (2) 109-262, p. 232-233.
 • Rusanowska M. (2014), Attentional retraining in depressive disorders. Proceedings of the Symposium on Eye Tracking Research and Applications. ACM New York. ISBN: 978-1-4503-2751-0, p. 381-382.
 • Cichocki D., Laberschek M., Rusanowska M., (2011). Analysis of Strategy of Culture Development in Krakow 2010–2014 as an example of public policy implementation. (in:) G. Prawelska-Skrzypek, D. Cichocki, K. Duda, M. Rusanowska, Zarządzanie publiczne (Public Management), nr 1(13)/2011, Jagiellonian University Publishing, Cracow 2012, s. 101-114. ISBN: 978-83-233-3301-2.
 • Klama A., Kostrubała – Brak A., Kuczyńska A., Korniejenko K. Rusanowska M., Wójcik M., (2010). The motivation for choosing third-cycle studies and doctoral students’expectations of the labour market. (in:) Pawelska-Skrzypek G., Baran G. (red.) Management of the transition from university to professional life in the context of key doctoral students’ competences. Cracow: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. s.149-166. ISBN: 978-83-88618-96-3.
 • Rusanowska M., Wątor E. (2009). Moral dissonance as a specific source of stress. An empirical study. (In:) Janowski K. (Ed.) Biopsychosocial aspects of health and disease vol.2., Lublin: Wydawnictwo Gaudium. p.89-93. ISBN: 978-83-62493-01-2.
Skip to content