dr Izabela Szumska

adiunkt

KARIERA NAUKOWA

Od 2017 pracownik naukowych na stanowisku asystenta w Pracowni Neuronauki Klinicznej, Instytut Psychologii, Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

2011-2014 pracownik naukowy na stanowisku asystenta w Laboratory of Psychophysics, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Szwajcaria

2013 praca dydaktyczna, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska

2008-2017 pracownik naukowo-dydaktyczny na stanowisku asystenta w Laboratorium Psychofizjologii, Katedra Psychologii Poznawczej WSFiZ, Warszawa

2008 magisterium nt. „Umiejscowienie efektu wpływu natężenia bodźca w reakcji z wyborem. Badanie metodą potencjałów wywołanych.” pod kierunkiem prof. dr.hab. Piotra Jaśkowskiego


Zainteresowania naukowe

 • neuronauka poznawcza
 • percepcja wzrokowa
 • świadomość i przetwarzanie nieświadome
 • neuronalne mechanizmy zachowań nałogowych
 • elektroencefalografia (EEG)

Publikacje

 • Draps, M., Sescousse, G., Wilk, M., Obarska, K., Szumska, I., Żukrowska, W., … & Gola, M. (2021). An empirical study of affective and cognitive functions in Compulsive Sexual Behavior Disorder. Journal of Behavioral Addictions, 10(3), 657-674.
 • Szumska, I., Baran, W., Pinkas, E. & Van der Lubbe, R.H.J. (2019) Does the Influence of Near-threshold Primes Depend on the Type of Task? Consciousness and Cognition vol 76:102827
 • Szumska, I., Gola, M., Rusanowska, M., Łempicka, M., Żygierewicz, J., Krejtz, I., Nezlek, J.B. & Holas, P. (2019) Mindfulness-based cognitive therapy reduces clinical symptoms, but do not change frontal alpha asymmetry in people with major depression disorder. https://doi.org/10.31234/osf.io/4bzgs
 • Szumska, I., Van der Lubbe, R.H.J., Grzeczkowski, L. & Herzog M.H. (2016) Does sensitivity in binary choice tasks depend on response modality? Consciousness and Cognition vol 43, 57-65;
 • Van der Lubbe, R.H.J., Szumska, I. & Fajkowska, M. (2016). Two Sides of the Same Coin: ERP and Wavelet Analyses of Visual Potentials Evoked and Induced by Task-Relevant Faces. Advances in Cognitive Psychology vol 12 Issue 4 page 153-167
 • Sobańska, M., Michałowski, JM., Szumska, I., Różycka, J. & Jaśkowski, P. (2015). Związek wielkości działań arytmetycznych z aktywnością bioelektryczną mózgu u osób biegłych w wykonywaniu prostych działań arytmetycznych. Studia psychologiczne, vol 53, nr 2, 49-63
 • Gola, M., Magnuski, M., Szumska, I. & Wróbel, A. (2013). EEG beta band activity is related to attention and attentional deficits in the visual performance of elderly subjects. International Journal of Psychophysiology, vol 89, nr 3, 334-341
 • Gut, M., Szumska, I., Wasilewska, M. i Jaśkowski, P. (2012) . Are low and high number magnitudes processed differently while resolving the conflict evoked by the SNARC effect? International Journal of Psychophysiology, 8(1). 7-16
 • Abrahamse, E., Van der Lubbe, R., Verwey, W., Szumska, I. i Jaśkowski, P. (2012). Sensory redundancy in the serial RT task. Adavances in Cognitive Psychology, 8(2), 109-120.
 • Jaśkowski, P., Szumska,I. i Sasin,E. (2009). The functional locus of the intensity effect in choice reaction time tasks. Journal of Psychophysiology, 23, 126-134.

Praca w projektach naukowych:

 • Badacz w projekcie „W stronę zintegrowanego modelu błędów predykcji nagrody w uzależnieniach od substancji i zachowań. Badanie EEG metodą potencjałów wywołanych.” NCN SHENG Nr projektu 2021/40/Q/HS6/00219 (kier. dr hab. Mateusz Gola, prof. IP PAN; 2022-2025)
 • Kierownik w projekcie „Czy przetwarzanie bodźców nieświadomych zależne jest od rodzaju zadania oraz modalności wymaganej odpowiedzi?” NCN Preludium Nr projektu 2016/23/N/HS6/00793 (2016 - 2019)
 • Badacz w projekcie „Uczenie się percepcyjne poprzez wysoko-czestotliwościową stymulację wzrokową” (kier. Prof. Michael Herzog, EPFL, Lozanna, Szwajcaria, 2013)
 • Badacz w projekcie „Nie-siatkówkowe (non-retinotopic) percepcyjne uczenie się” (kier. Prof. Michael Herzog, EPFL, Lozanna, Szwajcaria, 2012 - 2013)
 • Badacz w projekcie „Wpływ czasu narastania jasności bodźców wzrokowych na czas reakcji prostej i punkt subiektywnej jednoczesności” Nr projektu 4237/B/H03/2011/40 (kier. dr hab. Simone Dalla Bella, 2011 - 2012)
 • Kierownik w projekcie „Wpływ natężenia bodźca na czas reakcji. Badania umiejscowienia efektu van der Molena-Keussa za pomocą znormalizowanej metody lokalizacji źródeł (sLORETA)” Nr projektu 0417/H03/2010/70 (2011 – 2012)
 • Badacz w projekcie „Elektrofizjologiczne wskaźniki deterioracji uwagi w procesie starzenia się” Nr projektu: 2200/B/H03/2010/38 (kier. dr Mateusz Gola, 2010 - 2011)
 • Badacz w projekcie „Wpływ natężenia bodźca na czas reakcji z wyborem. Badania lokalizacji mózgowej efektu van der Molena-Keussa metodą fMRI” Nr projektu: 2470/B/H03/2010/38. (kier. prof. dr hab. Piotr Jaśkowski, 2010 - 2012)
 • Badacz w projekcie „Marie Curie Initial Training Network (ITN) ) Lateralized Attention Networks” ITN-LAN 214570-2 Grant from the European Union (7th Framework Programme (co-ordinators Prof. Niels Birbaumer, Dr. Michal Lavidor, 2009 - 2012)
 • Badacz w projekcie „Aktywacja orientacyjnego i wykonawczego komponentu uwagi przez mentalne reprezentacje cyfr i ich relacje przestrzenne – badania metodami rejestracji potencjałów wywołanych (ERP) i funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI)” (kier. dr Małgorzata Gut, 2009 - 2012)

Doświadczenie kliniczne:

 • Staż kliniczny w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza (Szpital Tworkowski) (Pruszków, 06.2009)
 • Praktyki w klubie Amicus działającym przy Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi “Integracja” (Warszawa, 2008 – 2009)

Kursy i szkolenia:

 • EEGLab Workshop (The Swartz Center for Computational Neuroscience (SCCN)) Szkolenie z analizy danych EEG (Mallorca, Hiszpania, 2011)
 • Summer Training Course ITN-LAN (EU- Marie Curie Training Network) Analiza danych EEG i danych z rejestracji ruchu oczu, programowanie w Presentation I w Matlabie (Rozlogi, 2010)
 • Neuroobrazowanie funkcjonalne i strukturalne ludzkiego mózgu – warsztaty fMRI. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej we współpracy z Instytutem Biologii Doświadczalnej PAN (Warszawa, 2008)

Nagrody i stypendia:

 • Program wymiany studenckiej “Exchange doctoral programme”, EPFL, Lozanna, Szwajcaria (2012 – 2014)
 • Scientific Exchange Programme NMS-CH (SCIEX) Fellowship - stypendium wymiany naukowej pomiędzy Szwajcarią a państwami UE (2011 – 2012)
 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce (2008 – 2009)

Inne:

 • Członek International Society for the Study of Behavioral Addictions
Skip to content