Dziś w Kijowie (i hybrydowo) odbywa się konferencja międzynarodowa pt.: „Constructive reflection of confrontation and cooperation: Psychological risks and resources of war” której współorganizatorem jest Instytut Psychologii PAN. Na konferencji wystąpienie mają: dr Ewa Domaradzka oraz dr Grzegorz Pochwatko z IP PAN.


Organizatorzy konferencji:
🇺🇦 Kyiv Institute of Water Transport named after Hetman Pyotr Konashevich-Sagaidachny State University of Infrastructure and Technologies (Kyiv, Ukraine) SUIT
🇵🇱 Institute of Psychology of the Polish Academy of Sciences (Warsaw, Poland) IP PAS
🇺🇦 Institute of Social and Political Psychology of the National Academy of Education Sciences of Ukraine (Kyiv, Ukraine) ISPP NAESU
🇺🇦 Southern Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynskyi (Odesa, Ukraine) SUNPDU
🇺🇦 Institute of Reflective Investigation and Specialization (IRIS) (Kyiv, Ukraine) IRIS
Skip to content