dr Grzegorz Pochwatko

Wicedyrektor ds. Ogólnych Instytutu Psychologii PAN


Zainteresowania naukowe

 • cyberpsychologia,
 • rzeczywistość wirtualna,
 • cyfrowa reprezentacja ludzi i środowiska,
 • interakcje w środowiskach wirtualnych,
 • interakcje ludzie - awatary, ludzie – roboty,
 • emocje i komunikacja w środowiskach wirtualnych,
 • gry komputerowe – ich zastosowania w psychologii, serious games,
 • gry i symulacje 3D,
 • immersja, obecność przestrzenna,
 • teleoperacja,
 • akceptacja technologii.

Publikacje

Książki

2009 Balas, R., Pochwatko, G., Sweklej, J. i Godlewska, M. (2009). Afektywne i poznawcze mechanizmy intuicji. Warszawa: WIP PAN.
Artykuły naukowe i rozdziały w książkach

2014

 • Pochwatko, G., Giger, J-C. (w druku 2014). Przyczyny i niektóre skutki oszukiwania w grach komputerowych. w: A. Kwiatkowska, A. Łukasik (red.), Oszustwa małe i duże. Z perspektywy psychologii i nauk ewolucyjnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Horchak, O. V., Giger, J.C., & Pochwatko, G. (2014). Simulation of Metaphorical Actions and Discourse. Metaphor and Symbol, 29(1), 1-22. DOI:10.1080/10926488.2014.859045, www.tandfonline.com

2013

 • Dobrowolski, P., Pochwatko, G., Skorko, M., Bielecki, M. (2013). The Effects of Virtual Experience on Attitudes Toward Real Brands. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking. www.online.liebertpub.com
 • Sweklej, J., Balas, R., Pochwatko, G., Godlewska, M. (2013). Intuitive (in)coherence judgments are guided by processing fluency, mood and affect. Psychological Research, 2, 1-9. DOI 10.1007/s00426-013-0487-7
 • Horchak, O. V., Giger, J.C., & Pochwatko, G. (2013). Discourse Comprehension and Simulation of Positive Emotions. Psicologica: International Journal of Methodology and Experimental Psychology.
 • Horchak, O.V., Giger, J-C., Cabral, M., Pochwatko, G. (2013). From demonstration to theory in embodied language comprehension: A review. Cognitive Systems Research, xxx, 1-20. www.sciencedirect.com

2012

 • Balas, R., Sweklej, J., Pochwatko, G. Godlewska, M. (2012). On the influence of affective states on intuitive coherence judgments. Psychological Science, 26(2), 312-324. DOI: 10.1080 / 02699931.2011.568050

2010

 • Pochwatko, G., Szarota, P. (w recenzji) The smile is not enough. Effects of pure and mixed (joy+negative) emotional expressions on approach and avoidance responses. Motivation and Emotion
 • Giger, J-C., Rzońca, M., Pochwatko, G., Rodrigues, J., Gonçalves, G. (w recenzji) Perceived Emotional Intelligence, Private Self-Consciousness and Self-Concept Clarity as Predictors of Perspective Taking and Empathic Concern. Journal of Applied Social Psychology
 • Giger, J-C., Piçarra, N., Pochwatko, G., Gonçalves, G. (w recenzji) Afraid of death and of social robots: Death anxiety and valorization of technology as predictors of the attitudes towards social robots.

2009

 • Godlewska, M., Pochwatko, G., Sweklej, J., Balas, R. (2009). Czym jest intuicja i jakie ma znaczenie. W: R. Balas, G. Pochwatko, J. Sweklej, M. Godlewska, Afektywne i poznawcze mechanizmy intuicji. Warszawa: WIP PAN.
 • Balas, R., Sweklej, J., Pochwatko, G. Godlewska, M. (2009). Skuteczność intuicji – rola nieuświadamianej wiedzy. W: R. Balas, G. Pochwatko, J. Sweklej, M. Godlewska, Afektywne i poznawcze mechanizmy intuicji. Warszawa: WIP PAN.
 • Pochwatko, G., Godlewska, M., Balas, R., Sweklej, J. (2009). Sprawność intuicji – co jest źródłem nieuświadamianej wiedzy i jak umysł może z niej korzystać. W: R. Balas, G. Pochwatko, J. Sweklej, M. Godlewska, Afektywne i poznawcze mechanizmy intuicji. Warszawa: WIP PAN.
 • Sweklej, J., Balas, R., Pochwatko, G. Godlewska, M. (2009). Afektywne mechanizmy intuicji –dlaczego pozytywne emocje sprzyjają intuicji. W: R. Balas, G. Pochwatko, J. Sweklej, M. Godlewska, Afektywne i poznawcze mechanizmy intuicji. Warszawa: WIP PAN.
  Pochwatko, G., Balas, R., Sweklej, J., Godlewska, M (2009). Uwagi do Teorii Nieuświadamianego Myślenia. W: R. Balas, G. Pochwatko, J. Sweklej, M. Godlewska, Afektywne i poznawcze mechanizmy intuicji. Warszawa: WIP PAN.
 • Pochwatko, G., Balas, R., Sweklej, J., Godlewska, M. (2009). Intuicja a decyzje w sytuacji niepewności. W: R. Balas, G. Pochwatko, J. Sweklej, M. Godlewska, Afektywne i poznawcze mechanizmy intuicji. Warszawa: WIP PAN.
 • Pochwatko, G., Domaradzka, E. (2009). Gra jako złożone zadanie. Skuteczność nieuświadamianego myślenia przy podejmowaniu decyzji ryzykownych. W: R. Balas, G. Pochwatko, J. Sweklej, M. Godlewska, Afektywne i poznawcze mechanizmy intuicji. Warszawa: WIP PAN.

2008

 • Giger, J-C., Pochwatko, G. (2008). Sometimes it is not so bad to decide in a hurry: Influence of different levels of temporal opportunity on the elaboration of purchasing intention. Polish Psychological Bulletin, 39, 209- 216.
 • Pochwatko, G., Barańska, M., & Giger, J.-C. (2008). Utajone poznanie społeczne w reklamie skuteczność reklamy typu guerilla. Marketing i rynek. 3, 35-40.

2007

Giger, J-C. , Domaradzka, E., Majkowska, A, Pochwatko, G. (2007). Bodźce seksualne w reklamie prasowej a zapamiętanie marki. Marketing i Rynek, vol. XIV(5), 30-35.
Ohme, R.K., Pochwatko, G., Błaszczak, W. (2007). Wzbudzanie nieuświadamianego afektu na drodze podprogowego poprzedzania obrazami w: R.K. Ohme (red.) Nieuświadomiony afekt. Gdańsk: GWP.
Ohme, R.K., Pochwatko, G. (2007). Specyfika nieuświadomionego afektu w: R.K. Ohme (red.) Nieuświadomiony afekt. Gdańsk: GWP.
Pochwatko, G., Strerczyński, R. (2007). Nieświadomy afekt a idea markerów somatycznych w: R.K. Ohme (red.) Nieuświadomiony afekt. Gdańsk: GWP.
Pochwatko, G. (2007). Wpływ nieuświadamianego afektu na motoryczne reakcje dążenia-unikania w: R.K. Ohme (red.) Nieuświadomiony afekt. Gdańsk: GWP.
Błaszczak, W., Pochwatko, G., Kukliński, K. (2007). Vademecum badacza pracującego w paradygmacie PPO w: R.K. Ohme (red.) Nieuświadomiony afekt. Gdańsk: GWP.
Pochwatko, G. (2007). Badania w paradygmacie PPO, a komputerowe narzędzia do ich obsługi w: R.K. Ohme (red.) Nieuświadomiony afekt. Gdańsk: GWP.

Granty - kierownik projektu

2013 - 2016 MNISW/NCN nr 2012/05/B/HS6/03630 pt: „Mediatory reakcji uległości w odpowiedzi na technikę wpływu społecznego „stopa-wtwarz” - badania z wykorzystaniem pomiarów psychofizjologicznych realizowanych wśrodowiskach wirtualnych”
2010 - 2012 MNISW/NCBIR nr N R11 0016 10 pt: „Metoda badań konsumenckich prototypów wzornictwa przemysłowego z wykorzystaniem technologii generowanych komputerowo wirtualnych środowisk badawczych”
2011 - 2012 MNISW nr N106 363240 pt: „Psychofizjologiczne wskaźniki obecności przestrzennej oraz ich aplikacje praktyczne do badań psychologicznych z wykorzystaniem generowanych komputerowo trójwymiarowych środowisk wirtualnych”
2010 BST SWPS 2010 „Polska adaptacja Kwestionariusza Obecności Przestrzennej (MEC Spatial Presence Questionnaire - MEC-SPQ; Vorderer i wsp. 2004) i jego zastosowanie w badaniach z użyciem środowisk 3D”
2007 - 2008 MNISW nr N106 020 32/1342 pt: „Rola procesów uświadamianych i nieuświadamianych w intuicji: automatyzmy, afekt, motywacja”
2005 BST SWPS 2005 Agresja i molestowanie seksualne; konsekwencje automatycznych skojarzeń seks-strach-władza
2003 - 2004 MNISW 2 H01F 035 22 pt: „Wpływ utajonego afektu na reakcje dążenia unikania”

Granty – główny wykonawca

2013 - 2016 ID: 185590 pt: „Decyzje inwestorów giełdowych w okresie dekoniunktury, stagnacji i koniunktury”
2008 - 2009 N106 127735 „Rola procesów afektywnych i dostępności zasobów uwagi oraz stopień zaawansowania procesów nieuświadamianych leżących u podstaw decyzji intuicyjnych”
2007 - 2008 N106 046 31/3852, pt: „Warszawski Zestaw Zdjęć Ekspresji Emocjonalnej Twarzy”
2006 - 2007 KBN 1 H01F 074 28, pt: „Poznawcze i afektywne mechanizmy intuicji”

Skip to content