dr hab. Robert Balas, prof. IP PAN

Dyrektor Instytutu Psychologii PAN, Profesor nadzwyczajny


Zainteresowania naukowe

 • uczenie się mimowolne,
 • intuicja,
 • świadomość,
 • automatyzmy,
 • modelowanie procesów utajonych.

Publikacje

 • Balas R. i Gawronski, B. (2012). On the intentional control of conditioned evaluative responses. Learning & Motivation, 43(3), 89-98.
 • Balas R., Sweklej J., Pochwatko G. i Godlewska M. (2012). On the influence of affective states on intuitive coherence judgments. Cognition & Emotion, 26(2), 312-320.
 • Balas R. i Sweklej J. (2012). Evaluative conditioning may occur with and without contingency awareness. Psychological Research, 76(3), 304-310.
 • Olszanowski M. i Balas R. (2010). Przechowywanie informacji emocjonalnej w pamięci roboczej. Studia Psychologiczne, 48 (2), 19-30.
 • Balas, R. Pochwatko, G, Sweklej, J. i Godlewska, M. (Red.) (2009). Poznawcze i afektywne mechanizmy intuicji. Warszawa: Wydawnictwo IP PAN.
 • Orzechowski J., Piotrowski, K.T., Balas R. i Stettner Z. (Red.)(2009). Pamięć Robocza. Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica.
 • Godlewska, M., Pochwatko, G., Sweklej, J. i Balas, R. (2009). Czym jest intuicja i jakie ma znaczenie, [W:] R. Balas, G. Pochwatko, J. Sweklej i M. Godlewska (Red.) Poznawcze i afektywne mechanizmy intuicji (s. 7-21). Warszawa: Wydawnictwo IP PAN.
 • Balas, R., Sweklej, J., Pochwatko, G. i Godlewska, M. (2009). Skuteczność intuicji – rola nieuświadamianej wiedzy, [W:] R. Balas, G. Pochwatko, J. Sweklej i M. Godlewska (Red.) Poznawcze i afektywne mechanizmy intuicji (s. 24-38). Warszawa: Wydawnictwo IP PAN.
 • Pochwatko, G., Godlewska, M., Balas, R. i Sweklej, J. (2009). Sprawność intuicji – co jest źródłem nieuświadamianej wiedzy i jak umysł może z niej korzystać, [W:] R. Balas, G. Pochwatko, J. Sweklej i M. Godlewska (Red.) Poznawcze i afektywne mechanizmy intuicji (s. 40-55). Warszawa: Wydawnictwo IP PAN.
 • Sweklej, J., Balas, R., Pochwatko, G. i Godlewska, M. (2009). Afektywne mechanizmy intuicji – dlaczego pozytywne emocje sprzyjają intuicji, [W:] R. Balas, G. Pochwatko, J. Sweklej i M. Godlewska (Red.) Poznawcze i afektywne mechanizmy intuicji (s. 74-86). Warszawa: Wydawnictwo IP PAN.
 • Pochwatko, G., Sweklej, J., Balas, R. i Godlewska, M. (2009). Uwagi do Teorii Nieuświadamianego Myślenia, [W:] R. Balas, G. Pochwatko, J. Sweklej i M. Godlewska (Red.) Poznawcze i afektywne mechanizmy intuicji (s. 122-134). Warszawa: Wydawnictwo IP PAN.
 • Pochwatko, G., Balas, R., Sweklej, J. i Godlewska, M. (2009). Intuicja a decyzje w sytuacjach niepewności, [W:] R. Balas, G. Pochwatko, J. Sweklej i M. Godlewska (Red.) Poznawcze i afektywne mechanizmy intuicji (s. 136-154). Warszawa: Wydawnictwo IP PAN.
 • Piotrowski K.T., Stettner Z., Wierzchoń M., Balas R. i Bielecki M. (2009). Eksperymentalne techniki badania pamięci roboczej. [W:] J. Orzechowski, K.T. Piotrowski, R. Balas i Z. Stettner (red.), Pamięć Robocza (s. 47-72). Warszawa, Academica.
 • Piotrowski K.T., Stettner Z., Orzechowski J. i Balas R. (2009). Jak działa pamięć robocza? [W:] J. Orzechowski, K.T. Piotrowski, R. Balas i Z. Stettner (red.), Pamięć Robocza (s. 25-43). Warszawa, Academica.
 • Szymura, B., Gruszka, A., Balas, R. i Żyła, K. (2007). Individual differences in unconscious cognition. Polish Psychological Bulletin, 38, 32-39.
 • Orzechowski J. i Balas R. (2006). Strukturalne i procesualne właściwości pamięci roboczej: Weryfikacja niektórych predykcji modeli Baddeleya i Cowana. Studia Psychologiczne, 44, 41-54. (PAN 100%).
 • Balas R., Piotrowski K.T. i Stettner Z. (2005). Ognisko uwagi w pamięci roboczej a efekt pozycji. Studia Psychologiczne, 43, 85-90.
 • Piotrowski K.T., Stettner Z. i Balas R. (2005). Metody badania pamięci roboczej. Studia Psychologiczne, 43, 7-16.
 • Redakcja numeru specjalnego Studiów Psychologicznych pt „Pamięć robocza” – 2005, nr 43(1).

Granty

 • Wykonawca grantu badawczego KBN pt: „Uwagowe mechanizmy dostępu do informacji w pamięci roboczej”.
 • Indywidualny grant badawczy KBN nr H01F504221 pt.: „Rola procesów jawnych i ukrytych w uczeniu mimowolnym” – kierownik projektu; sierpień 2001 – grudzień 2002.

Nagrody i Wyróżnienia

 • Wyróżnienie rozprawy doktorskiej przez Radę Wydziału Filozoficznego UJ.
 • Stypendium konferencyjne Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej na konferencję Association for the Scientific Study of Consciousness, Antwerpia, czerwiec 2004.
 • Stypendium organizatorów konferencji Social Connectionism, Bruksela, czerwiec 2004.
 • Stypendium Królestwa Belgii (15.11 - 20.12.2003), pobyt badawczy w laboratorium prof. Axela Cleeremansa, Cognitive Science Research Unit, Wolny Uniwersytet Brukselski.
 • III nagroda w Konkursie na Najlepszy Poster III Kolokwiów Jadwisińskich; Wierzchoń M., Balas, R., tytuł: Pojemność pamięci roboczej a uczenie mimowolne.
 • Stypendium Rektora SWPS dla młodych naukowców, Jadwisin, 20.06.2002.
 • Stypendium John Glushko and Pamela Samuelson Foundation of San Francisco Fellowship for 8th East European Summer School on Cognitive Science, 9-28 lipca 2001, New Bulgarian University, Sofia.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach

01.09.2004 - 01.09.2006 The Association for the Scientific Study of Consciousness

Skip to content