dr Paweł Dobrowolski

Adiunkt


Zainteresowania naukowe

  • Plastyczność poznawcza
  • Kognitywistyka

Publikacje

Artykuły naukowe

Kowalczyk, N., Shi, F., Magnuski, M., Skorko, M., Dobrowolski, P., Kossowski, B., Marchewka, A., Bielecki, M., Kossut, M., & Brzezicka, A. (2018). Real-time strategy video game experience and structural connectivity - A diffusion tensor imaging study. Human Brain Mapping, 39(9), pp. 3742-58. Gola, M., Skorko, M., Kowalewska, E., Kołodziej, A., Sikora, M., Wodyk, M., Wodyk, Z., & Dobrowolski, P. (2016). Sexual Addiction Screening Test – polska adaptacja. Psychiatria Polska, 41, 1-21. Dobrowolski, P., Hanusz, K., Sobczyk, B., Skorko, M., & Wiatrow, A. (2015). Cognitive enhancement in video game players: The role of video game genre. Computers in Human Behavior, 44, 59-63. Sobczyk, B., Dobrowolski, P., Skorko, M., Michalak, J., & Brzezicka, A. (2015). Issues and advances in research methods on video games and cognitive abilities. Frontiers in Psychology, 6 (1451). Dobrowolski, P., Pochwatko, G., Skorko, M., & Bielecki, M. (2014). The effects of virtual experience on attitudes toward real brands. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 17 (2), 125-128.

Obecnie realizuję grant NCN Preludium nr UMO-2012/05/N/HS6/04018 pt. „Znajomość bodźca jako moderator związanych z wiekiem zmian w funkcjonowaniu poznawczym”. Specyfiką tego projektu jest ustalenie jak znajomość bodźca wpływa na przetwarzanie kontekstowe oraz jak to zjawisko jest zapośredniczone przez pojemność pamięci roboczej.

Ponad to prowadzę projekt finansowany w ramach badań własnych IP PAN. W ramach projektu podejmę próbę określenia związków pomiędzy obserwowaną w literaturze poprawą poznawczą związaniem z graniem w gry komputerowe a specyfiką zachowań graczy w środowisku gry. Nadrzędnym celem jest ustalenie czy i w jakim stopniu specyficzna aktywność przejawiana w grach komputerowych jest odpowiedzialna za poprawę w funkcjonowaniu poznawczym. Ponad to zaplanowane analizy pozwolą wyjaśnić czy związek ten jest selektywny, tj. specyficzne zachowania w środowisku gry są powiązane ze specyficznymi obszarami funkcjonowania poznawczego.

Skip to content