dr Paweł Motyka

adiunkt


Zainteresowania naukowe

 • Świadomość, odmienne stany świadomości, percepcja czasu
 • Oddziaływania między zmysłami (interocepcja / eksterocepcja)
 • Badanie doświadczeń percepcyjnych przy użyciu wirtualnej rzeczywistości (VR)

Publikacje

Google Scholar

 • Motyka, P., Kozłowska, Z., Litwin, P. (2021). Perceptual Awareness of Optic Flows Paced Optimally and Non-optimally to Walking Speed. Perception, 50(90), 1–22.
 • Motyka, P., Akbal, M., Litwin, P. (2021). Forward optic flow is prioritised in visual awareness independently of walking direction. PloS One, 16(5), e0250905.
 • Litwin, P., Zybura, B., Motyka, P. (2020). Tactile information counteracts the attenuation of rubber hand illusion attributable to increased visuo-proprioceptive divergence. PloS One, 15(12), e0244594
 • Al, E., Iliopoulos, F., Forschack, N., Nierhaus, T., Grund, M., Motyka, P., Gaebler, M., Nikulin, V., Villringer, A. (2020). Heart–brain interactions shape somatosensory perception and evoked potentials. Proceedings of the National Academy of Sciences, 117(19), 10575–10584.
 • Motyka, P., Grund, M., Forschack, N., Al, E., Villringer, A., & Gaebler, M. (2019). Interactions between cardiac activity and conscious somatosensory perception. Psychophysiology, 56(10), e13424.
 • Motyka, P., Litwin, P. (2019). Proprioceptive Precision and Degree of Visuo-Proprioceptive Discrepancy Do Not Influence the Strength of the Rubber Hand Illusion. Perception, 48(9), 882–891.
 • Biesaga, M., Motyka, P., Nowak A. (2018). The Effects of Synchronization with Either Joyful or Angry People on Perception of an Emotionally Neutral Person. Social Psychological Bulletin. 13(4), e26821.
 • Motyka, P. (2018) Fractality of Noesis. Analysis and Existence, 44, 25-40 (in Polish).
 • Motyka, P. (2015) Cognition of other minds in perspective of mental representations resonance theory. Yearbook of Cognitive Science, 8, 23–34 (in Polish).

Granty

 • Badanie poczucia ciągłości czasowej między epizodami odmiennych doświadczeń percepcyjnych. Sonatina NCN (2022/44/C/HS6/00068) 2022–2025.
 • Informacyjna rola sensomotorycznych stanów ciała w kształtowaniu treści świadomości wzrokowej Etiuda NCN (2019/32/T/HS6/00137) 2019–2021.
 • Sensomotoryczne uwarunkowania dynamiki świadomości percepcyjnej. Preludium NCN (2016/23/N/HS6/02920) 2017–2022.

Dydaktyka

Wydział Psychologii, Uniwersystet Warszawski:

 • Świadomość w laboratorium – zjawiska i mechanizmy (seminarium: 2015–2020)
 • Wielkie zagadnienia filozoficzne w świetle nauk kognitywnych (seminarium: 2015–2017)
 • Psychologia eksperymentalna (ćwiczenia: 2015–2018)

 

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych

 • The Association for the Scientific Study of Consciousness
Skip to content