mgr Marcelina Wiśniewska

doktorantka

Absolwentka studiów licencjackich (2014-2017) i magisterskich (2017-2019) z kognitywistyki na Uniwersytecie Warszawskim, od 2019 doktorantka w Graduate School for Social Research. W czasie studiów licencjackich brała udział w projekcie badawczym „Adaptacja i walidacja PEP-3-PL” na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, a także odbyła praktyki w Pracowni Neurokognitywistyki Rozwojowej BABYlab Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2018-2019 była członkinią zespołu The Mind Lab Uniwersytetu Warszawskiego gdzie pomagała w przygotowaniu i prowadzeniu badań w projekcie „Mechanizmy neuropoznawcze rozwoju teorii umysłu u dzieci typowo rozwijających się, z podwyższonym ryzykiem wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz głuchych używających implantów ślimakowych. Badania z wykorzystaniem metod neuroobrazowania mózgu” (2017/25/B/HS6/01624).
Obecnie członkini Pracowni Neuronauki Społecznej IP PAN, zatrudniona na stanowisku doktoranckim w grancie OPUS „Jak samotność wpływa na przetwarzanie informacji społecznych? Od aktywności neuronalnej przez markery fizjologiczne do codziennego funkcjonowania” (2018/31/B/HS6/02848).


Zainteresowania naukowe

Współprowadzi badania nad związkami między samotnością i przetwarzaniem informacji o charakterze społecznym przy użyciu metod behawioralnych, psychofizjologicznych i neuroobrazowych.

Publikacje

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Marcelina_Wisniewska2

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=SKyHe-gAAAAJ&hl=pl&oi=ao

Kontakt:

e-mail: mwisniewska@sd.psych.pan.pl

Skip to content