W czasopiśmie Schizophrenia Research (IF=4.5) ukazał się nowy artykuł: „Self-monitoring deficits in schizophrenia: A cross-sectional study of the underlying cognitive mechanism”, którego autorami są Rachid Ghieh, mgr Martyna Krężołek oraz dr hab. Łukasz Gawęda, prof. IP PAN.

Artykuł jest efektem współpracy z australijskim ośrodkiem Orygen, w którym polscy badacze mieli okazję odbywać staż naukowy.

➡️ Praca poświęcona jest poznawczym mechanizmom monitorowania źródła, jednego ze zniekształceń poznawczych występujących w zaburzeniach w spektrum schizofrenii.

➡️ W badaniu, w oparciu o teorię detekcji sygnału, analizowano wyniki zadania eksperymentalnego (Action Memory Task) przeprowadzonego wśród 333 uczestników - 192 osób z diagnozą schizofrenii oraz 141 osób zdrowych z grupy kontrolnej.

➡️ W porównaniu z grupą kontrolną, osoby chorujące wykazywały wyższy wskaźnik błędnych klasyfikacji czynności wyobrażonych jako wykonane, błędnych klasyfikacji bodźców tekstowych jako obrazkowe oraz niższy wskaźnik prawidłowych rozpoznań nowych czynności. Analizowane współczynniki zdolności różnicowania (dystynktywności) sygnału od szumu oraz sposobu rozpoznawania sygnału istotnie różniły się między badanymi grupami. Współczynnik dystynktywności był wyjaśniany przez objawy pobudzenia.

➡️ Uzyskane wyniki wskazują na znaczenie przetwarzania „dół-góra”, jaki i „góra-dół” w zaburzeniach procesu monitorowania źródła u osób chorujących na schizofrenię.

💙 Zapraszamy do lektury! Link do artykułu:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S092099642400015X

Skip to content