Nowy artykuł dra Amadeusza Citlaka w International Review of Psychiatry

W artykule przedstawiono dwie perspektywy teoretyczne, pomocne w badaniach psychobiograficznych, szczególnie gdy dotyczą one samobójstw motywowanych religijnie. Pierwsza z nich odwołuje sie m.in. do teorii Alfreda Adlera i Władysława Witwickiego, natomiast drugą odwołuje się do badań socjologiczno-antropologicznych.

Oba poziomy analizy danych wydają się niezbędne w przypadku osób reprezentujących świat wartości odmienny od świata zachodniego (non-WEIRD). Naturalna potrzeba sprawstwa (siły i kontroli psychicznej) może bowiem zostać wpleciona w zestaw przekonań i wartości, które w skrajnych przypadkach sprzyjają akceptacji samobójstwa. Widziane w tej perspektywie akty samobójcze przestają być czynem osób chorych czy wyobcowanych społecznie, często zaś stają się czynem ludzi zdrowych, świadomych i zintegrowanych społecznie. Tak dramatyczna decyzja może okazać się dla nich jedyną drogą do odzyskania poczucia godności, siły i kontroli.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją tekstu:
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09540261.2023.2260462

Skip to content