Identyfikacja z całą ludzkością (IWAH), definiowana jako poczucie więzi i troska o ludzi na całym świecie, jest związana z otwartością na innych, troską o sprawy globalne, prawa człowieka, pomaganiem ludziom i wieloma innymi pozytywnymi postawami i działaniami. Jednak do tej pory nie było wiadomo jak tak szeroka identyfikacja powstaje i czy dziecięce doświadczenia mają z nią związek. We wcześniejszych badaniach okazywało się, że postawy rodziców miały na nią raczej mały lub żaden wpływ. W najnowszym artykule Katarzyna Hamer z IPPAN oraz Sam McFarland z Western Kentucky University opisują swoje badania na studentach z USA oraz próbie ogólnopolskiej. W obu krajach okazało się, że badane przez nich wczesne doświadczenia międzygrupowe z okresu dzieciństwa i nastoletniego mogą przyczyniać się do rozwijania IWAH. O tym jakiego rodzaju doświadczenia są szczególnie skuteczne można przeczytać w ich najnowszym artykule, będącym częścią numeru specjalnego dotyczącego szerokich identyfikacji społecznych:

Hamer K. & McFarland, S. (2023). The role of early intergroup experiences for identification with all humanity in adulthood. Frontiers in Psychology. 14:1042602. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1042602

Skip to content