dr hab. Katarzyna Hamer-Den Heyer, prof. IP PAN

profesor nadzwyczajna

Kierowniczka międzynarodowego Identification with All Humanity Lab: https://iwahlab.com/

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1964-7763


Zainteresowania naukowe

  • Psychologiczne podłoże szerokich identyfikacji społecznych oraz ich społeczne konsekwencje, a także eksperymentalne metody ich aktywacji i tego skutki;
    Aktualnie w tym obszarze prowadzone są badania międzynarodowe w ramach grantu OPUS NCN 2021/41/B/HS6/02526 (2021-2025), obejmujące współpracę z badaczami z 48 krajów;
  • grupy etniczne: sposoby rozumienia i identyfikowania się w różnych krajach;
  • kryteria przynależności do grup narodowych;
  • stosunek do symboli religijnych w przestrzeni publicznej (rola właściwości psychologicznych);
  • wybaczanie międzygrupowe (predyktory, rola szerokich identyfikacji społecznych);
  • pozostałe zainteresowania badawcze poruszane w pracach magisterskiej, doktorskiej i publikacjach obejmowały także: podejmowanie decyzji i przeddecyzyjne zniekształcanie informacji; prawdopodobieństwo i metody jego komunikowania; sposoby wywierania wpływu, a także: wiarygodność naocznych świadków, powody kłamania i inne.

Publikacje

Aktualnie realizowane projekty na stronie: https://iwahlab.com/ongoing-projects

 

Nagrody

2013 – nagroda publiczności za najlepszy poster, doroczny zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (PSPS), Kraków; poster: Stosunek do symboli religijnych w przestrzeni publicznej, współautorzy: K. Rybak, K. Witecka, A. Zając, J. Zięcina.

2007 - nagroda za najlepsze wystąpienie konferencyjne, konferencja WSFiZ Medycyna i Psychologia, Warszawa; prezentacja: Sposoby komunikowania prawdopodobieństwa genetycznego przez lekarzy; współautor: J. Gutowski.

2005 - nagroda za najlepszy poster, doroczna konferencja The International Association for Research in Economic Psychology (IAREP), Praga; poster: Communicating and understanding information about the probability of a genetic disease, współautorzy: J. Gutowski, B. Demidowicz, T. Tyszka.

1998/99 – nagroda Fundacji A.&T. Ginsbergów dla najlepszych studentów (roczny grant).

Skip to content