mgr inż. Anna Staniszewska

doktorantka


Zainteresowania naukowe

● neuronauka kliniczna i poznawcza
● elektroencefalografia (EEG)
● analiza sygnałów elektrofizjologicznych
● neuronalne mechanizmy zachowań nałogowych
● neuronalne mechanizmy zarządzania zasobami pamięci roboczej
● zaburzenia neurorozwojowe

Publikacje

Publikacje konferencyjne

● Soliński, M., Staniszewska (Perka), A., Rosiński, J., Łepek, M., Aftyka (Rymko), J.
(2017). Classification of atrial fibrillation in short-term ECG recordings using a
machine learning approach and hybrid QRS detection. 2017 Computing in
Cardiology (CinC), 1–4.

● Grzegorczyk, I., Soliński, M., Łepek, M., Staniszewska (Perka), A., Rosiński, J.,
Aftyka (Rymko), J., Stępień, K., Gierałtowski, J. (2016). PCG classification using a
neural network approach. 2016 Computing in Cardiology Conference (CinC),
1129–1132.

● 2023-2025 – udział w projekcie badawczym „W stronę zintegrowanego modelu
błędów predykcji nagrody w uzależnieniach od substancji i zachowań. Badanie
EEG metodą potencjałów wywołanych.” NCN SHENG Nr projektu
2021/40/Q/HS6/00219 (kier. prof. Mateusz Gola, IP PAN)

● 2022-2024 – udział w projekcie badawczym “Neuronalne mechanizmy
zarządzania zasobami pamięci roboczej” (kier. dr Aleksandra Kołodziej,
Uniwersytet SWPS, Warszawa)

Edukacja

● 2021 - 2025 Uniwersytet SWPS, Psychologia, specjalizacja Psychologia kliniczna i
zdrowia

● 2012 - 2018 Politechnika Warszawska, Fizyka, specjalizacja Fizyka medyczna
Inne

Inne

● Staniszewska (Perka), A., Buchner, T. (2018). The study in depolarization of heart
muscle dynamics. W Proceedings of the 9th Cardiology Meets Physics and
Mathematics, Zakopane, Polska (Polish Cardiac Society)

● 03.2016, 03.2017 - udział w XXII Konferencji Szkoleniowej i XVIII Konferencji
Wspólnej Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny oraz ISHNE jako
członek Komitetu Organizacyjnego

● Staniszewska (Perka), A., Gierałtowski, J. (2016) ECG player – software and data
for your own, easy artificial patient, W ESGCO 2016 Biological Oscillations,
Lancaster UK

Skip to content