dr Małgorzata Draps (Wordecha)

dr Małgorzata Draps (Wordecha)

2022 - stopień naukowy doktora, Instytut Psychologii PAN od 2017 - praca naukowa w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk 2016 - magisterium, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego 2013-2016 - staż naukowy w Pracowni Obrazowania Mózgu, Instytut Biologii...
Skip to content