Zgodnie ze statutem IP PAN (par. 14 pkt e) w Radzie Naukowej IP PAN zasiada wybrany przedstawiciel doktorantów (w liczbie: 1). W związku z tym proszę osoby mające status doktoranta w ramach trybów prowadzonych w IP PAN o wskazanie w terminie do 5.01.2022 przedstawiciela doktorantów do Rady Naukowej IP PAN na kolejny rok.

Przewodniczący Rady Naukowej IP PAN, dr hab. Łukasz Okruszek, prof. IP PAN

Skip to content