Konferencja naukowa
Jak uczyć o różnorodności rodzinnej? - perspektywa interdyscyplinarna

15 listopada 2019, Polska Akademia Nauk, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, sala im. Marii Skłodowskiej-Curie nr 123.

Tematyka
Współczesne zmiany w obrębie życia rodzinnego spowodowały odejście od tradycyjnie rozumianego modelu rodziny nuklearnej i potrzebę włączania w pojęcie rodziny także alternatywnych wobec niej form (m.in. „rodzin z wyboru” tworzonych przez osoby nieheteroseksualne). Zarówno w zachodnich jak i polskich studiach nad rodziną postuluje się odejście od normatywnej koncepcji „rodziny” na rzecz rozpoznania indywidualnych praktyk i narracji rodzinnych jednostek. Wskazuje się też na konieczność porzucenia myślenia o kryzysie rodziny i potrzebę uznania ewolucji konstelacji rodzinnych w stronę tych, które w większym stopniu odpowiadają zmieniającym się potrzebom jednostek. Sytuacja ta stawia specyficzne wyzwania dla nauczycieli i nauczycielek akademickich. Po pierwsze, podkreśla się potrzebę włączenia w programy nauczania dyskusji dotyczącej praktycznego wymiaru życia rodzinnego. Po drugie zaś, wskazuje się na konieczność praktycznego przygotowania przyszłych profesjonalistów i profesjonalistek, często nie mających wiedzy na temat różnorodności rodzinnej, do pracy z rodzinami w sektorze zdrowia, prawa, edukacji czy pomocy społecznej.

Podstawowymi celami konferencji są:

1. Prezentacja wyników projektu DOING RIGHT(S): Nowoczesne narzędzia dla profesjonalistów i profesjonalistek pracujących z rodzinami LGBT+ dotyczącego identyfikacji podstawowej wiedzy na temat rodzin LGBT+ wychowujących dzieci, a także diagnozy wyzwań, kompetencji i dobrych praktyk osób profesjonalnie pracujących z rodzinami LGBT+ .

2. Dyskusja na temat wyzwań w nauczaniu i szkoleniu o różnorodności rodzinnej i nienormatywnych rodzinach często marginalizowanych w dominującym dyskursie publicznym i naukowym i polityce społecznej.

Program

9.30-10.00 Rejestracja

10.00-12.00 Prezentacja i dyskusja wokół wyników projektu: DOING RIGHT(S): Nowoczesne narzędzia dla profesjonalistów i profesjonalistek pracujących z rodzinami LGBT+:

prelegentki: dr hab. Joanna Mizielińska, dr Agata Stasińska, dr Justyna Struzik, Agnieszka Król, Instytut Psychologii PAN.

komentatorki: Izabela Jąderek (Klinika Psychiatrii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego), Anna Mazurczak (Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego), Ewa Stoecker (Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej)

12.00-12.30 Przerwa kawowa

12.30-14.30 Dyskusja panelowa: „Jak uczyć o różnorodności rodzinnej?” z udziałem panelistek i panelistów:

dr hab. Mariola Bieńko (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Małgorzata Bieńkowska (Uniwersytet w Białymstoku),
dr. hab. Wojciech Dragan (Uniwersytet Warszawski) dr hab.Dorota Majka-Rostek (Uniwersytet Wrocławski),
dr Jowita Wycisk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), dr Magdalena Żadkowska (Uniwersytet Gdański).

Do udziału w dyskusji zaproszona zostanie również publiczność. Zachęcamy do udziału zarówno doświadczonych nauczycieli i nauczycielki akademickie podejmujące tematykę różnorodności rodzinnej, jak i studentki i studentów pragnących podzielić się swoimi doświadczeniami na ten temat, a także osoby spoza kręgów akademickich, które mają praktykę nauczania i treningu w zakresie różnorodności rodzinnej lub taką działalność chciałyby rozpocząć.

Zależy nam na integracji środowiska związanego ze studiami nad życiem rodzinnym. Konferencja ta, będąca okazją zarówno wymiany myśli i doświadczeń, jak i szerszego spojrzenia na stan nauczania dotyczącego różnorodności rodziny, może przyczynić się do rozwoju interdyscyplinarnych programów nauczania i projektów badawczych w dziedzinie studiów rodzinnych w Polsce w najbliższych latach.

UDZIAŁ BEZPŁATNY. Ilość miejsc ograniczona - wymagana bezpłatna rejestracja na wydarzenie: https://roznorodnoscrodzinna.evenea.pl/

Konferencja jest organizowana w ramach europejskiego projektu „DOING RIGHT(S): Nowoczesne narzędzia dla profesjonalistów i profesjonalistek pracujących z osobami LGBT+” współfinansowanego przez Program Erasmus+ Unii Europejskiej. Projekt jest realizowany przez trzy kraje: Uniwersytet w Weronie i Agencję Spraw Społecznych z regionu Emilia-Romania (Włochy), Uniwersytet w Barcelonie i Casal Lambdę (Hiszpania) oraz Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk i Stowarzyszenie na rzecz Osób LGBT Tolerado (Polska).

http://sites.hss.univr.it/doingrights/

 

Skip to content