Informacja o wynikach rekrutacji do Szkoły Doktorskiej GSSR w r. ak. 2021/2022

 Decyzją Dyrektora lP PAN, do ww. szkoły przyjęto następujące osoby (w kolejności alfabetycznej):

 1. BilginSena
  2. Kamińska Zuzanna
  3. Ozturk Sirinnaz
  4. Plisiecki Hubert
  5. Rzeczkowska Maja
  6. Urbaniak Marta
  7. Wąsiel Arkadiusz
  8. Yeung Chun
Skip to content