a:1:{i:101;a:8:{s:15:”_composer-title”;s:6:”Column”;s:14:”_composer-type”;s:24:”CloudFw_Composer_Columns”;s:16:”_composer-column”;s:3:”1/1″;s:14:”_composer-last”;s:1:”1″;s:12:”column_align”;s:0:””;s:9:”custom_id”;s:0:””;s:12:”custom_class”;s:0:””;s:14:”_composer_data”;a:1:{i:102;a:7:{s:15:”_composer-title”;s:17:”HTML / Text Block”;s:14:”_composer-type”;s:21:”CloudFw_Composer_HTML”;s:16:”_composer-column”;s:3:”1/1″;s:14:”_composer-last”;s:1:”1″;s:11:”the_content”;s:294:”

Na najbliższym seminarium naukowym IP PAN, 26 marca wykład wygłosi prof. Janusz Reykowski. Temat wystąpienia: „Rozczarowanie demokracją: społeczno-psychologiczne uwarunkowania”. Budynek Instytutu, ul. Jaracza 1, sala seminaryjna, parter.

Kolejne seminarium: 9 kwietnia

„;s:6:”format”;s:1:”1″;s:7:”animate”;s:5:”FALSE”;}}}}

Skip to content