a:1:{i:101;a:8:{s:15:”_composer-title”;s:6:”Column”;s:14:”_composer-type”;s:24:”CloudFw_Composer_Columns”;s:16:”_composer-column”;s:3:”1/1″;s:14:”_composer-last”;s:1:”1″;s:12:”column_align”;s:0:””;s:9:”custom_id”;s:0:””;s:12:”custom_class”;s:0:””;s:14:”_composer_data”;a:1:{i:102;a:7:{s:15:”_composer-title”;s:17:”HTML / Text Block”;s:14:”_composer-type”;s:21:”CloudFw_Composer_HTML”;s:16:”_composer-column”;s:3:”1/1″;s:14:”_composer-last”;s:1:”1″;s:11:”the_content”;s:344:”Na seminarium naukowym IP PAN które odbędzie się dnia 7 grudnia wystąpi prof. dr hab. Anna Kwiatkowska. Temat wystąpienia „Postrzeganie imigrantów -Białystok, wiosna 2017″ .
Siedziba Instytutu, ul. Jaracza 1, sala seminaryjna, parter, godz. 10.30.
Kolejne seminaria naukowe odbędzie się 11 stycznia 2018 r.
Serdecznie zapraszamy.”;s:6:”format”;s:1:”1″;s:7:”animate”;s:5:”FALSE”;}}}}

Skip to content