Na najbliższym seminarium naukowym IP PAN które odbędzie się 9 kwietnia wykład wygłosi dr Jakub Kryś.

 

Temat wystąpienia: „O zmianach postaw migrantów z kraju mniej egalitarnego (Polska) do kraju bardziej egalitarnego (Norwegia)”

 

Seminarium odbędzie się 9 kwietnia o godz. 10.30 w budynku Instytutu przy ul. Jaracza 1, w sali seminaryjnej na parterze.

a:1:{i:101;a:8:{s:15:”_composer-title”;s:6:”Column”;s:14:”_composer-type”;s:24:”CloudFw_Composer_Columns”;s:16:”_composer-column”;s:3:”1/1″;s:14:”_composer-last”;s:1:”1″;s:12:”column_align”;s:0:””;s:9:”custom_id”;s:0:””;s:12:”custom_class”;s:0:””;s:14:”_composer_data”;a:1:{i:102;a:8:{s:15:”_composer-title”;s:6:”Column”;s:14:”_composer-type”;s:24:”CloudFw_Composer_Columns”;s:16:”_composer-column”;s:3:”1/1″;s:14:”_composer-last”;s:1:”1″;s:12:”column_align”;s:0:””;s:9:”custom_id”;s:0:””;s:12:”custom_class”;s:0:””;s:14:”_composer_data”;a:1:{i:103;a:7:{s:15:”_composer-title”;s:17:”HTML / Text Block”;s:14:”_composer-type”;s:21:”CloudFw_Composer_HTML”;s:16:”_composer-column”;s:3:”1/1″;s:14:”_composer-last”;s:1:”1″;s:11:”the_content”;s:372:”Na najbliższym seminarium naukowym IP PAN które odbędzie się 9 kwietnia wykład wygłosi dr Jakub Kryś.
Temat wystąpienia: „O zmianach postaw migrantów z kraju mniej egalitarnego (Polska) do kraju bardziej egalitarnego (Norwegia)”
Seminarium odbędzie się 9 kwietnia o godz. 10.30 w budynku Instytutu przy ul. Jaracza 1, w sali seminaryjnej na parterze.

 „;s:6:”format”;s:1:”1″;s:7:”animate”;s:1:”1″;}}}}}}

Skip to content