W czasopiśmie Psychosis ukazała się praca autorstwa Dagmary Mętel i in., która jest owocem prowadzonego od 2016 grantu OPUS kierowanego przez dr hab. Łukasz Gawęda, Prof. IP PAN. Współautorką pracy jest również dr Renata Pionke-Ubych. W pracy poszukiwano mechanizmów prężności psychicznej (ang. Resilience) u osób doświadczających subklinicznych objawów psychotycznych rekrutowanych z populacji ogólnej. Badanie objęło 92 osoby. Wyniki pracy sugerują, iż dla prężności psychicznej istotne są cechy osobowości, funkcjonowanie poznawcze oraz objawy psychopatologiczne. Najsilniejszym czynnikiem związanym z prężnością psychiczna było jednak nasilenie objawów depresyjnych. Wynik ten wskazuje, iż nasilenie objawów depresyjnych może być szczególnie związane z mniejszym poziomem zasobów do radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
Gratulujemy autorom i zachęcamy do zapoznania się z tekstem:
Skip to content