Czym charakteryzują się osoby włączające do grupy własnej ludzi na całym świecie? Jakie psychologiczne właściwości sprawiają, że tak szeroka identyfikacja się rozwija? Jakie społeczne konsekwencje się z nią wiążą? W przeglądowym artykule pt „Global Human Identification and Citizenship: A Review of Psychological Studies” autorzy prezentują wyniki międzynarodowych badań nad identyfikacją z całą ludzkością (IWAH) i innymi pokrewnymi zjawiskami. Opisują podstawy teoretyczne, psychologiczne predyktory, korelaty i społeczne konsekwencje przejawiania tak szerokiej społecznej identyfikacji, a także potencjalne sposoby jej rozwijania. Artykuł dostępny jest dla wszystkich bez opłat (open access)

McFarland, S., Hackett, J., Hamer, K., Katzarska-Miller, I., Malsch, A., Reese, G., Reysen, S. (2019). Global Human Identification and Citizenship: A Review of Psychological Studies. Political Psychology, 40 (S1), 141-171. https://doi.org/10.1111/pops.12572

 

Zapraszamy do lektury:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/pops.12572

Czym charakteryzują się osoby włączające do grupy własnej ludzi na całym świecie? Jakie psychologiczne właściwości sprawiają, że tak szeroka identyfikacja się rozwija? Jakie społeczne konsekwencje się z nią wiążą? W przeglądowym artykule pt „Global Human Identification and Citizenship: A Review of Psychological Studies” autorzy prezentują wyniki międzynarodowych badań nad identyfikacją z całą ludzkością (IWAH) i innymi pokrewnymi zjawiskami. Opisują podstawy teoretyczne, psychologiczne predyktory, korelaty i społeczne konsekwencje przejawiania tak szerokiej społecznej identyfikacji, a także potencjalne sposoby jej rozwijania. Artykuł dostępny jest dla wszystkich bez opłat (open access)

McFarland, S., Hackett, J., Hamer, K., Katzarska-Miller, I., Malsch, A., Reese, G., Reysen, S. (2019). Global Human Identification and Citizenship: A Review of Psychological Studies. Political Psychology, 40 (S1), 141-171. https://doi.org/10.1111/pops.12572

Zapraszamy do lektury:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/pops.12572

 

 

Skip to content