a:1:{i:101;a:8:{s:15:”_composer-title”;s:6:”Column”;s:14:”_composer-type”;s:24:”CloudFw_Composer_Columns”;s:16:”_composer-column”;s:3:”1/1″;s:14:”_composer-last”;s:1:”1″;s:12:”column_align”;s:0:””;s:9:”custom_id”;s:0:””;s:12:”custom_class”;s:0:””;s:14:”_composer_data”;a:1:{i:102;a:7:{s:15:”_composer-title”;s:17:”HTML / Text Block”;s:14:”_composer-type”;s:21:”CloudFw_Composer_HTML”;s:16:”_composer-column”;s:3:”1/1″;s:14:”_composer-last”;s:1:”1″;s:11:”the_content”;s:1079:”

Instytut Psychologii PAN we współpracy z Komitetem Psychologii PAN organizuje konferencję międzynarodową „What’s Next For Democratic Capitalism? Social and Systemic Problems of Central European Democracies” Stanowi ona kontynuację konferencji „From the Totalitarianism Towards Democracy in Central-Eastern Europe” z listopada 2010 r.

Cele konferencji
Zamierzamy skoncentrować się na porównaniu aktualnych problemów społeczno-psychologicznych i ekonomicznych, związanych z funkcjonowaniem demokratycznego kapitalizmu w krajach Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej. Chcemy skupić się na tym, co jest dzisiaj wspólnym problemem – barierą w rozwoju demokracji i ekonomii rynkowej w Europie a także zobaczyć i wyjaśnić przyczyny odrębności regionalnych, zarówno mentalnościowych jak i strukturalnych.

Miejsce i termin
Warszawa, 7-8 listopada 2014

Strona konferencji
conference2014.psych.pan.pl

„;s:6:”format”;s:1:”1″;s:7:”animate”;s:5:”FALSE”;}}}}

Skip to content