15 i 16 czerwca zapraszamy na kolejną edycję warsztatów „Analiza danych w R” – rejestracja 

R jest pakietem statystycznym, który dzięki swojej wszechstronności i prężnie działającej społeczności zyskał uznanie wśród osób zawodowo zajmujących się analizą danych. Program jest darmowy i dostępny na różne platformy (Windows, Mac, Linux) dzięki czemu stanowi doskonałą alternatywę dla aplikacji komercyjnych takich jak SPSS czy SAS.
Celem kursu jest zapoznanie uczestników z praktycznymi zagadnieniami analizy danych przy pomocy programu R oraz pakietu tidyverse. W czasie jego trwania przedstawiona zostanie pełna sekwencja działań, która pozwala na przejście od danych surowych poprzez ich wstępną obróbkę, analizę statystyczną, stworzenie wysokiej jakości wizualizacji aż do gotowej analizy w postaci pliku pdf. Kurs przeprowadzony zostanie w oparciu o rzeczywiste zbiory danych z uwzględnieniem replikowalności analiz.
Całkowity czas trwania kursu to 14 godzin. Od uczestników wymagana jest znajomość podstaw statystycznej analizy danych oraz doświadczenie w pracy z innym programem statystycznym. Z założenia kurs nie uczy programowania w języku R, dlatego znajomość podstaw programowania nie jest wymagana.

Jest to kolejna edycja warsztatów. Ze względu na duże zainteresowanie zdecydowaliśmy się ponownie zorganizować kurs na poziomie 1. Kolejne edycje odbędą się w semestrze zimowym 2019/2020. Uczestnicy kursu dostają certyfikaty. Certyfikat uprawnia do zaliczenia zajęć w ramach Programu Wsparcia Doktoratów Eksternistycznych w IP PAN.

Więcej informacji

Skip to content