a:1:{i:101;a:8:{s:15:”_composer-title”;s:6:”Column”;s:14:”_composer-type”;s:24:”CloudFw_Composer_Columns”;s:16:”_composer-column”;s:3:”1/1″;s:14:”_composer-last”;s:1:”1″;s:12:”column_align”;s:0:””;s:9:”custom_id”;s:0:””;s:12:”custom_class”;s:0:””;s:14:”_composer_data”;a:2:{i:102;a:7:{s:15:”_composer-title”;s:17:”HTML / Text Block”;s:14:”_composer-type”;s:21:”CloudFw_Composer_HTML”;s:16:”_composer-column”;s:3:”1/1″;s:14:”_composer-last”;s:1:”1″;s:11:”the_content”;s:418:”

Uzyskanie kategorii A w ocenie parametrycznej za lata 2009-2012

Instytut Psychologii PAN uzyskał kategorię A w ocenie parametrycznej za lata 2009-2012 (komunikat MNiSW z 30 września 2013r.). Warto podkreślić, że jednostki Polskiej Akademii Nauk okazały sią najlepsze w tej ocenie w porównaniu z jednostkami uczelnianymi i badawczymi, o czym informuje następujące zestawienie.

„;s:6:”format”;s:1:”1″;s:7:”animate”;s:5:”FALSE”;}i:103;a:20:{s:15:”_composer-title”;s:24:”Zestawienie statystyczne”;s:14:”_composer-type”;s:25:”CloudFw_Shortcode_Buttons”;s:16:”_composer-column”;s:3:”1/1″;s:14:”_composer-last”;s:1:”1″;s:12:”button_title”;s:24:”Zestawienie statystyczne”;s:11:”button_link”;s:148:”http://psychpan.brandinteractive.pl/wp-content/uploads/2015/03/Zestawienie-kategorii-naukowych-według-grup-nauk-i-rodzajów-jednostek-naukowych.pdf”;s:13:”button_target”;s:6:”_blank”;s:11:”button_size”;s:0:””;s:12:”button_color”;s:14:”btn-at5sgquib7″;s:12:”button_align”;s:0:””;s:13:”button_radius”;s:0:””;s:13:”button_shadow”;s:0:””;s:15:”button_icon_pre”;s:24:”Icomoon/icomoon-file-pdf”;s:25:”button_icon_icon_position”;s:0:””;s:20:”button_custom_effect”;s:0:””;s:10:”margin_top”;s:0:””;s:13:”margin_bottom”;s:0:””;s:17:”button_title_attr”;s:0:””;s:15:”button_lightbox”;s:5:”FALSE”;s:12:”button_block”;s:5:”FALSE”;}}}}

Skip to content