Rozstrzygnięty został konkurs na stypendia badawcze dla młodych naukowców. Dofinansowanie otrzyma siedem projektów badawczych. Cztery z nich zostały zgłoszone przez studentów Studiów Doktoranckich IP PAN. Gratulujemy!

 

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej.

Skip to content