7 czerwca 2019 odbyło się seminarium wyjazdowego Instytutu Psychologii PAN zorganizowane przez Pracownię Neuronauki Klinicznej IP PAN. Tematem seminarium była próba odpowiedzi na pytanie: Jak neuronauka kliniczna może pomóc w zrozumieniu i terapii nałogów oraz depresji? W seminarium uczestniczyli pracowniczy i doktoranci IP PAN, jak również zaproszeni goście. Prelekcje wygłosili m.in. dr hab. Paweł Holas (UW); dr hab. Mateusz Gola (IP PAN); dr Karol Lewczuk (UKSW); mgr Małgorzata Draps (IP PAN); mgr Maciej Skorko (IP PAN); mgr Izabela Szumska (IP PAN).

Spotkanie uświetniło wystąpienie Prof. Janusza Reykowskiego (założyciela IP PAN) na temat historii Instytutu.

Popołudniu uczestnicy seminarium mogli skorzystać z uroków pięknego parku Pałacu w Jabłonnie oraz wziąć udział w przygotowanych przez organizatorów zabawach integracyjnych.

Dziękujemy uczestnikom i organizatorom!

Skip to content