a:1:{i:101;a:8:{s:15:”_composer-title”;s:6:”Column”;s:14:”_composer-type”;s:24:”CloudFw_Composer_Columns”;s:16:”_composer-column”;s:3:”1/1″;s:14:”_composer-last”;s:1:”1″;s:12:”column_align”;s:0:””;s:9:”custom_id”;s:0:””;s:12:”custom_class”;s:0:””;s:14:”_composer_data”;a:1:{i:102;a:7:{s:15:”_composer-title”;s:17:”HTML / Text Block”;s:14:”_composer-type”;s:21:”CloudFw_Composer_HTML”;s:16:”_composer-column”;s:3:”1/1″;s:14:”_composer-last”;s:1:”1″;s:11:”the_content”;s:1308:”

Komisja Konkursowa w składzie: prof. nadzw. dr hab. Piotr Szarota, Wicedyrektor ds. Naukowych IP PAN (Przewodniczący Komisji), prof. dr hab. Krzysztof Korzeniowski, Kierownik Studiów Doktoranckich i dr Grzegorz Pochwatko, Sekretarz Studiów Doktoranckich postanowiła nie przyznawać I Nagrody. W punkcie 3 Regulaminu Konkursu Organizator zastrzegł sobie możliwość innego podziału nagród. Komisja uznała, że chociaż projekty zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu mogą znaleźć rozwinięcie w przyszłej rozprawie doktorskiej, to nie spełniają w pełni wszystkich kryteriów określonych w Regulaminie (pkt 5).

Komisja zdecydowała o następnym podziale nagród:

  • II Nagrodę - stypendium Dyrektora Instytutu Psychologii PAN w postaci 50% zwolnienia z czesnego za I rok studiów przyznać projektowi mgr. Andrzeja Wiatrowa.
  • III Nagrodę - stypendium Dyrektora Instytutu Psychologii PAN w postaci 20% zwolnienia z czesnego za I rok studiów przyznać projektowi mgr. Przemysława Kieżela.

Zwycięzcom Konkursu składamy serdeczne gratulacje i życzymy powodzenia na studiach doktoranckich.

Krzysztof Korzeniowski
Grzegorz Pochwatko
Piotr Szarota

„;s:6:”format”;s:1:”1″;s:7:”animate”;s:5:”FALSE”;}}}}

Skip to content