a:1:{i:101;a:8:{s:15:”_composer-title”;s:6:”Column”;s:14:”_composer-type”;s:24:”CloudFw_Composer_Columns”;s:16:”_composer-column”;s:3:”1/1″;s:14:”_composer-last”;s:1:”1″;s:12:”column_align”;s:0:””;s:9:”custom_id”;s:0:””;s:12:”custom_class”;s:0:””;s:14:”_composer_data”;a:2:{i:102;a:7:{s:15:”_composer-title”;s:17:”HTML / Text Block”;s:14:”_composer-type”;s:21:”CloudFw_Composer_HTML”;s:16:”_composer-column”;s:3:”2/3″;s:14:”_composer-last”;s:1:”0″;s:11:”the_content”;s:801:”

Laboratorium Rzeczywistości Wirtualnej i Psychofizjologii Instytutu Psychologii PAN zbadało uczestników pokazu rekonstrukcji miasta Arnswalde / Choszczno. Zajęliśmy się zjawiskiem tzw. złudzenia obecności przestrzennej – czyli wrażeniem „przeniesienia” z fizycznej do wirtualnej przestrzeni, oraz osobistymi i społecznymi konsekwencjami uczestnictwa w tym wydarzeniu. Jest to badanie z zakresu tzw. psychologii miejsca. O wynikach poinformujemy niebawem. Dziękujemy organizatorom i twórcom symulacji za doskonałą współpracę. Szczególne podziękowania dla Pana Adama Brala z Odyssey oraz doktorantów IP PAN, Justyny Świdrak i Andrzeja Wiatrowa, którzy zrealizowali to zadanie.

Odyssey: arnswaldevr.pl

„;s:6:”format”;s:1:”1″;s:7:”animate”;s:5:”FALSE”;}i:103;a:26:{s:15:”_composer-title”;s:12:”Single Image”;s:14:”_composer-type”;s:23:”CloudFw_Shortcode_Image”;s:16:”_composer-column”;s:3:”1/3″;s:14:”_composer-last”;s:1:”1″;s:10:”the_device”;s:0:””;s:9:”image_src”;s:76:”http://psychpan.brandinteractive.pl/wp-content/uploads/2015/03/choszczno.png”;s:12:”image_retina”;s:0:””;s:12:”resize_width”;s:0:””;s:13:”resize_height”;s:0:””;s:10:”image_link”;s:0:””;s:17:”image_link_target”;s:0:””;s:14:”lightbox_group”;s:0:””;s:14:”image_position”;s:6:”center”;s:14:”image_floating”;s:0:””;s:12:”image_shadow”;s:0:””;s:10:”margin_top”;s:0:””;s:13:”margin_bottom”;s:2:”20″;s:11:”margin_left”;s:0:””;s:12:”margin_right”;s:0:””;s:11:”image_style”;s:0:””;s:9:”custom_id”;s:0:””;s:12:”custom_class”;s:0:””;s:9:”image_alt”;s:0:””;s:11:”image_title”;s:9:”choszczno”;s:17:”image_auto_resize”;s:5:”FALSE”;s:14:”image_lightbox”;s:5:”FALSE”;}}}}

Skip to content