Czy psychologia międzykulturowa pozwoliła na kompleksowe zrozumienie psychologii człowieka we wszystkich kontekstach kulturowych, czy nadal koncentrujemy się głównie na studentkach i studentach z zamożnej Globalnej Północy?

Kuba Kryś i Arkadiusz Wąsiel z zespołu Laboratorium Makropsychologii naszego Instytutu, wspólnie z kolegami z Japonii i Wielkiej Brytanii, opublikowali artykuł, w którym prezentują empiryczne dowody, że psychologia kulturowa, zamiast objąć kultury świata kompleksowo, skupia się na dwóch kręgach kulturowych - Zachodzie i Azji Konfucjańskiej. W artykule sformułowali również rekomendacje dla badaczek, badaczy oraz organizacji międzynarodowych, w jaki sposób można poprawić ten stan rzeczy.

Artykuł ukazał się w American Psychologist pod tytułem „WEIRD–Confucian Comparisons: Ongoing Cultural Biases in Psychology’s Evidence Base and Some Recommendations for Improving Global Representation”, i powstał dzięki Funduszom Norweskim (2014-2021), których operatorem jest Narodowe Centrum Nauki (#2019/34/H/HS6/00597).

Artykuł można znaleźć pod tym linkiem.

Skip to content