a:1:{i:101;a:8:{s:15:”_composer-title”;s:6:”Column”;s:14:”_composer-type”;s:24:”CloudFw_Composer_Columns”;s:16:”_composer-column”;s:3:”1/1″;s:14:”_composer-last”;s:1:”1″;s:12:”column_align”;s:0:””;s:9:”custom_id”;s:0:””;s:12:”custom_class”;s:0:””;s:14:”_composer_data”;a:1:{i:102;a:7:{s:15:”_composer-title”;s:17:”HTML / Text Block”;s:14:”_composer-type”;s:21:”CloudFw_Composer_HTML”;s:16:”_composer-column”;s:3:”1/1″;s:14:”_composer-last”;s:1:”1″;s:11:”the_content”;s:323:”Na najbliższym seminarium naukowym IP PAN, 21 maja referat wygłoszą prof. Anna Kwiatkowska oraz prof. Krzysztof Korzeniowski.
Temat wystąpienia: „Poza/pomiędzy 'ja niezależnym’, a 'ja współzależnym”

Budynek Instytutu, ul. Jaracza 1, sala seminaryjna, parter, godz. 10.30. Kolejne seminarium: 28 maja. „;s:6:”format”;s:1:”1″;s:7:”animate”;s:5:”FALSE”;}}}}

Skip to content