Rada Naukowa Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk zawiadamia, iż w dniu 24.01.2021 o godzinie 15:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej p. mgr. Małgorzaty Draps.

Temat rozprawy: Badanie homogeniczności neuronalnych, psychologicznych i behawioralnych czynników kompulsywnych zachowań seksualnych.

Promotor: dr hab. Mateusz Gola, prof. IP PAN

Recenzentki:
prof. dr hab. Anna Grabowska
dr hab. Małgorzata Dragan, prof. UW

Szczegółowe informacje oraz recenzje rozprawy dostępne są TUTAJ

Skip to content