Rada Naukowa Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk zawiadamia, iż w dniu 27.11.2023 o godzinie 15:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej p. mgr Magdaleny Bartoszak.

Temat rozprawy: „Aksjomaty społeczne jako kulturowe determinanty zachowań prospołecznych. Przekonania o świecie a gotowość do udzielenia pomocy uchodźcom w kontekście polityki państwa. Badania porównawcze w Polsce, Hiszpanii (Katalonii) i Francji”

Promotor: prof. dr hab. Anna Kwiatkowska

Recenzenci:
dr hab. Barbara Weigl, prof. APS
Prof. dr hab. Halina Grzymała Moszczyńska

Streszczenie oraz recenzje rozprawy dostępne są TUTAJ

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest TUTAJ.

Skip to content